Dukla – Pałac powiatu, kaplica Tarnowskich

Decyzją wojewody podkarpackiego zespół pałacowo-parkowy stał się własnością powiatu krośnieńskiego. Do rodziny Tarnowskich wróciła natomiast kaplica grobowa wraz z działką. Zespół pałacowo-parkowy był wykorzystywany do produkcji roślinnej i zwierzęcej, a zatem miał również charakter rolniczy. Według wojewody, zabudowania pałacowe stanowiły miejsce, gdzie zlokalizowany był nadzór całego majątku. Na terenie parku prowadzone były uprawy warzyw, a w stawach hodowano karpie. Dlatego dukielski majątek (zespół pałacowo-parkowy oraz parcele gruntowe stanowiące park, dziedziniec pałacowy i stawy), który łącznie wynosił 524 ha użytków rolnych, został objęty działaniem dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Jeżeli zaś chodzi o kaplicę grobową i parcelę, na której stoi budowla, to nie były one w żaden sposób powiązane z nieruchomością ziemską użytkowaną rolniczo. Dlatego nie dotyczy ich dekret PKWN.