Dzień Dialogu Międzykulturowego-Chyrowa 2004

Stowarzyszenie „Karpaty-Art”, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Kultury w Dukli, zapraszają na otwartą imprezę plenerową Dzień Dialogu Międzykulturowego „Chyrowa 2004”. Impreza odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2004 roku w Chyrowej. W programie między innymi:
– występy zespołów prezentujących muzykę regionalną Karpat, kiermasz, warsztaty rękodzieła artystycznego, kuchnia regionalna, pokazy filmów o drewnianej architekturze Karpat, publikacje regionalne, konkursy: plastyczny i wokalny na piosenkę etniczną.
Na zakończenie ognisko i wspólne muzykowanie