Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska została członkiem CERI

Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska została członkiem CERI – Carpathian EcoRegion Initative. Inicjatywa na Rzecz Ekoregionu Karpackiego jest unikatowym międzynarodowym przedsięwzięciem partnerskim mającym na celu ochronę bogactwa przyrodniczego bezcennego w skali świata regionu Karpat, a jednocześnie wspierającym lokalną gospodarkę i zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzi żyjących w sercu Europy. Ponad 50 organizacji i instytucji z siedmiu krajów pod auspicjami Karpacko-Dunajskiego Programu Światowego Funduszu na Rzecz Ochrony Przyrody WWF (World Wide Fund for Nature) połączyło swoje siły aby urzeczywistnić ten cel. Inicjatywa na Rzecz Ekoregionu Karpackiego jest koalicją organizacji pozarządowych, przedstawicieli władz państwowych i samorządów, instytucji i środowisk naukowych oraz akademickich, a także międzynarodowych fundatorów i konsultantów. WWF koordynuje Inicjatywę przy współpracy z organizacjami i instytucjami z siedmiu krajów karpackich: Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Polski, Węgier, Czech i Austrii. W Polsce partnerami Inicjatywy na Rzecz Ekoregionu Karpackiego są m.in.: Fundacja Ochrony Bioróżnorodności i Karpat Wschodnich, Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Klub „Gaja”, Koalicja „RATUJMY KARPATY”, Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, Polski Klub Ekologiczny – Sekcja Parków Narodowych, Stowarzyszenie Czynnej Ochrony Zwierząt „Greenworks” i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. Natomiast od 24 listopada 2006 r. partnerem CERI została Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska – z czego bardzo się cieszymy.

Żywimy nadzieję, iż posiadając wsparcie Carpathian EcoRegion Initative nasza działalność przyniesie jeszcze więcej korzyści na rzecz środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Więcej informacji na stronie www.carpathians.org