GDDKiA zawarła umowy na projekt i realizację budowy chodników na Podkarpaciu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oficjalnie podpisała umowy dotyczące zaprojektowania i wykonania chodników w kilku miejscowościach na Podkarpaciu. Kontrakt obejmuje: Nową Dębę, gdzie chodnik powstanie przy drodze krajowej nr 9, Jawornik Niebylecki z drogą krajową nr 19, Gorzyce i Tryńcza leżące przy drodze krajowej nr 77 oraz Krasne i Gwizdaj położone przy drodze krajowej nr 94.

Projektowanie oraz prace budowlane mają zakończyć się maksymalnie w ciągu 10 miesięcy od momentu podpisania kontraktu. Wyjątek stanowi plan przebudowy odcinka drogi krajowej nr 19 w Jaworniku Niebyleckim, gdzie oprócz chodnika powstanie również dodatkowe udogodnienie dla pieszych. Realizacja tego zadania zajmie 22 miesiące. Co istotne, okresy zimowe, czyli dni pomiędzy 15 grudnia a 15 marca, nie są wliczane do czasu trwania prac budowlanych.

Najbardziej wymagającym i najdroższym projektem jest zaprojektowanie i przebudowa 2-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 19 w Jaworniku Niebyleckim, gdzie oprócz chodnika powstanie również dodatkowa jezdnia. Wykonawcą tego zadania jest firma MATBUD z Boguchwały, a wartość kontraktu wynosi 9,9 mln złotych. Wymieniony odcinek drogi jest miejscem lokalizacji przystanków autobusowych, które obecnie nie posiadają połączeń ścieżkami z sąsiednimi budynkami. Ruch pieszych odbywa się na utwardzonym poboczu.

W ramach realizacji tego projektu, przewidziano wykonanie chodnika, dodatkowej jezdni o długości około 667 metrów po prawej stronie drogi krajowej, a także nowego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem skierowanym na pasy. Ponadto, planowana jest budowa muru oporowego mającego chronić nasyp drogowy przy cieku Gwoździanka oraz modernizacja istniejącego oświetlenia.