Marszałek Władysław Ortyl przedstawia stanowisko na temat strategii dronowej Komisji Europejskiej

Działania Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego, wobec polityki dronowej Komisji Europejskiej stały się tematem dyskusji podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek skupił się na przedstawieniu opinii związanej z tą strategią, co pokazuje jego zaangażowanie w tę kwestię.

Ortyl objął funkcję sprawozdawcy ustawy o dronach w lutym 2023 roku, co stanowiło ważny krok w jego karierze. Uznał on, iż elementy techniczne i merytoryczne, takie jak strategia dronowa, nie są traktowane jako zagadnienia polityczne. Swoje spostrzeżenia wyraził na marginesie sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

Jedną z kluczowych koncepcji, które pojawiły się w trakcie debaty na temat strategii dronowej Komisji Europejskiej, było uwzględnienie samorządów. Ta propozycja została postrzegana jako istotny aspekt rozwoju tej tematyki na terenie Unii Europejskiej.