Geneza budowy pomnika Jana Pawła II w Budziwoj – Przykład lokalnej inicjatywy.

Rozpoczętą spontanicznie inicjatywę w dalszej części realizacji podjął: Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Pan Jacek Kotula i w porozumieniu z Ks.Prałatem – Kazimierzem Guzy – proboszczem Parafii Budziwój podjęto decyzję zakupu dużej figury Jana Pawła II w firmie (w Łowcach), która dostarczyła figurę do kościoła parafialnego M. Bożej Śnieżnej w Budziwoju. Została ogłoszona zbiórka pieniężna do puszek na pokrycie kosztów zakupu figury, która została przeprowadzona w 1 niedzielę przed i po mszach świętych. Pozostała należność za figurę darem swego serca wsparli: Pan Senator Kazimierz Jaworski oraz Panowie Stanisław Kruczek, Stanisław Obara, Janusz Skotnicki, Bogusław Krzanowski, Marian Kotula. Całością tego etapu kierował Pan Jacek Kotula, przewodniczący Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Budziwoju
3 lipca 2005 na ogłoszonym w parafii spotkaniu w „Dębinówce”z udziałem ks. Proboszcza – podjęto decyzję posadowienia figury na ustawionym już głazie na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i Św. Antoniego W Budziwoju. Koncepcji i pomysłów było wiele ale ostateczną decyzję podjęli bezpośredni wykonawcy Pan Władysław Kozik z rodziną, Pan Edward Szalacha i Jerzy Kalita, którzy własną koncepcję posadowienia figury zrealizowali przy życzliwym wsparciu firm : „Bella”, „INES” „Kostobruk”- p. Dariusza Gieroń, p.Tadeusza Caga – podświetlenie figury wykonałana zlecenie Urzędu Gminy Tyczyn firma p. Batora. Wyłożenie podstawy figury płytami granitowymi oraz nasadzenia kwiatowe zabezpieczyli wykonawczo i całościowo finansowali bezpośredni sąsiedzi pomnika Państwo Adrianna i Grzegorz Rela przy wsparciu p. Barbary Bukała, Kingi Kud, p.Weron oraz Urszuli i Janusza Bilińskich. Liternictwo, wykonanie tablicy pamiątkowej oraz konserwacje ostateczną kamienia wykonała firma LITERNICTWO W KAMIENIU p. Barbary Bukała ze środków dobrowolnej zbiórki na Dębinie przeprowadzonej przez P. Krystynę Cieśla i Rozalię Mikuła oraz złożonych imiennych darów serca w „Dębinówce”.
Całością spraw organizacyjnych związanych z budową, ogłoszeniem i przygotowaniem poświęceniem pomnika kierował Jerzy Kalita.
Uporządkowanie placu przy pomniku, dekorację figury wykonała rodzina p.Kozików i sąsiadki, które od początku pamięcią modlitewną ogarniały inicjatywę.
W dniu 28 sierpnia 2005 – J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny w licznej asyście księży z dekanatu Tyczyńskiego, ks.Mieczysław Jacka – Ks. Prałata Słowika – Dyrektora CARITAS dokonał uroczystego poświęcenia pomnika i miejsca jego posadowienia – wieńcząc tym aktem wysiłek realizatorów tej spontanicznej inicjatywy.
W uroczystości brały udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tyczyn z pocztami sztandarowymi, Schola parafialna z okolicznościowym programem słowno muzycznym, Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież z Klubu COUNTRY, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Senator RP p. Kazimierz Jaworski, Burmistrz Gminy Tyczyn, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy z Budziwoja i okolic. Całość nagłośnienia– bardzo życzliwie i sprawnie wykonała rodzina Cagów wraz obsługą muzyczną w Dębinówce gdzie uczestnicy spotkali się na chwili odpoczynku .
O godz.21.00 – po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego pod figura M.Bożej w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dębinówka” – uczestnicy uroczystości –odmawiając różaniec Fatimski prowadzony przez przewodniczącego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich p. Jacka Kotulę ze świecami przeszli pod poświęcony pomnik Jana Pawła II – gdzie rozważając myśli i przesłania Ojca Świętego przy poszczególnych tajemnicach radosnych różańca świętego zakończono uroczystości odśpiewaniem ROTY.
Uczestnicy postanowili dla uczenia Sługi Bożego Jana Pawła II – w okresie tygodnia – do pierwszej soboty miesiąca września – spotykać się na modlitwie o rychłą beatyfikację godz.20.30 oraz pozostawić dekoracje ulicy i podniesioną flagę narodową i wyłożyć w tym okresie księgę pamiątkową z zapisem Genezy powstania pomnika oraz zdjęcia wykonane przez P. Janusza Werona – celem zapoznania się i dokonania przez zainteresowanych – wpisów i próśb o wstawiennictwo Sługi Bożego – osobistych intencji. Księga ta w niedzielę 4 września zostanie złożona w kościele parafialnym w Budziwoju z prośbą o włączenie intencji w modlitwę całej parafii.

Wszystkim osobom ,organizacjom, firmom, które życzliwie wspierały nas w okresie budowy składam serdeczne „Bóg zapłać”. (Jerzy Kalita)

Geneza inicjatywy.
Pomysł zbudowania pomnika Jana Pawła II wysunął pan Władysław Kozik w roku 2002 na spotkaniu sąsiedzkim z udziałem Marii i Stanisława Ślawskich oraz Zofii i Jerzego Kalitów. Pan Jacek Kotula po wprowadzeniu nazw ulic Jana Pawła II i Św. Antoniego w Budziwoju dowiózł ziemię na krzyżówkę z zamiarem zaprojektowania budowy pomnika 2-giemu patronowi parafii Św. Antoniemu.
W dniu śmierci naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II zrodziła się spontaniczna myśl mieszkańców ulicy nazwanej jego imieniem -utrwalenia na rozwidleniu dróg znakiem pamięci i wdzięczności i gromadzenia się na modlitwę żałobną. Nazajutrz Państwo Kozikowie, Pani Maria Ślawska i Pan Grzegorz Rela uformowali skromny prowizoryczny znak z kamieni, wizerunku zmarłego Ojca Świętego i flagi narodowej w żałobie. Wieczorem o godzinie 20 rozpoczęliśmy odmawianie różańca, koronki i apelu jasnogórskiego . Czynnie w modlitwę włączyła się również młodzież. Dziewczynki ze scholi śpiewały razem z gitara. Panie podjęły samorzutnie uporządkowanie placyku i uformowały ziemię w formie „serca wdzięczności dla zmarłego papieża” i rozpoczęto palenie zniczy i kontynuowano modlitwy rózańcowe.
W dniu pogrzebu Ojca Świetego – 8 kwietnia 2005 zwrócilismy się z pismem w formie „motyla” do sąsiadów- Mieszkańców Budziwoja z ulicy Jana Pawła II:

Sąsiedzi !
Mieszkańcy Budziwoja z ulicy Jana Pawła II wyrażając żal po śmierci i pogrzebie naszego Ukochanego Ojca Świętego – proponujemy podpisanie załączonej treści.
Informujemy jednocześnie , że o godz. 20.00 /po mszy św. w parafii/ gromadzimy się na wspólną modlitwę różańcową i Apel Jasnogórski.Zapraszamy z jakimkolwiek symbolem wdzięczności, kwiatkiem, gałązką zieloną, zapaloną świeczką …… Tam też będzie wyłożona dzisiaj –
8 kwietnia 2005 r i jutro 9.04.2005 /przez cały dzień
Zbiorcza , Środowiskowa Książka Pamięci i Wdzięczności
w której będzie można zebrać wszystkie indywidualne wpisy lub dokonać wpisu imiennego.
Potwierdzamy swoją solidarność w żałobie narodowej
po śmierci naszego Ukochanego Ojca Świetego Jana Pawła II i wolę upamiętnienia jego przesłania na rozwidleniu dróg ul. Jana Pawła II i Św Antoniego w Budziwoju. Budziwój, dnia 8 kwietnia 2005r

Wobec życzliwego wsparcia inicjatywy oraz dokonania dobrowolnych wpisów przez wielu mieszkańców / lub przedstawicieli rodzin/w „Środowiskowej Książsce Pamieci i Wdzięczności – podjęliśmy realizację pomysłu i wykonanie.
Zwrociliśmy się do Pana Zbyszka Muriasa . /mieszkańca naszej ulicy właściciela żwirowni w LIPIU z prośbą o odstąpienie dużego głazu . Wspaniała postawa Pana Muriasa i drugi już dar serca do „serca pamięci i wdzięczności…” Transport kamienia i sprawy organizacyjne związane z załadunkiem i rozładunkiem załatwiają na własny koszt Robert Świder i Jerzy Kalita. Decyzja o wykonaniu fundamentu 150×150 x85 cm. Beton z betoniarni Pana Jurka z Zarzecza – sprawy formalne bierze na siebie „Dębinowka” i Jerzy Kalita. Kolejny krok – wykonanie wykopów i przygotowanie szalunku pod wylanie podestu : Jan Weron, Jan Kozdraś,Zygmunt Kalita,Zbyszek Potoczny,Robert Świder , Jerzy Kalita , Wojciech Kozik
ezpieczenie dzwigu do ustawienia głazu i zgranie czasowe z transportem betonu oraz wylanie fundamentu – Jerzy Kalita, Robert Świder, TRANSBET – sprawnie i życzliwie dostarcza beton. Trzeci dar serca Pan Stanisław Grygiel przyszły mieszkaniec z ul. Słowiczej – wykonuje ustawienie głazu około 4 ton-bezpłatnie. Przygotowanie głazu do ustawienia, pomoc przy ustawieniu – Państwo Kozikowie, Robert Świder Zbyszek Potoczny oraz mycie „Karczerkiem”- Wojtek Kozik. Rozszalowanie szalunków – Zygmunt Kalita,Wojtek Kozik i prace porządkowe wraz z przekopaniem terenu Jerzy Kalita. Całość prac w porządku chronologicznym dokumentuje fotograficznie Pan Jan Weron. Koniec I etapu budowy pomnika Pamięci i Wdzięczności dla Jana Pawła II Wszystkim którzy się aktywnie włączali serdecznie dziękuję – Bóg zapłać za życzliwa współpracę. Jerzy Kalita

Co dalej ???
Poświęcenie i odsłoniecie tablic ?
Tym musza się zająć już fachowcy i artyści – profesjonalisci. Czy będzie to wspólny dar finansowy całej parafii Budziwój? Czy dar i wysiłek mieszkanców ulicy Jana Pawła II? To pytania na które trzeba udzielić odpowiedzi .
Deklaracje trwałego zagospodarowania i ukwiecenia placyku wokół pomnika złożyła Pani RELA – najbliższa sasiadka. Inicjatorzy i realizatorzy I-szego etapu zapewniają o pamięci modlitewnej przy pomniku w ważnych rocznicowych datach.