Historia ze starej kliszy

Ukazał się album „Ziemia Dubiecka w fotografii archiwalnej”, która zawiera blisko 200 rycin i zdjęć dokumentujących historię i zabytki miasta. Jak zapowiadają wydawcy – kolejny tom ma ukazać się jeszcze w tym roku.
Najstarsze publikowane zdjęcia pochodzą z końca XIX wieku. Część zrobiona została w okresie międzywojennym, a najmłodsze pochodzą sprzed 40 lat. Najcenniejsze to fotogramy, które dokumentują już niezachowane elementy miasteczka: żydowskie drewniane domy z podcieniami na dubieckim rynku, drewniana cerkiew i kościół w Dubiecku, murowana cerkiew w Wybrzeżu (dawnym Ruskim Dubiecku) rozebrana w latach 60. ub. wieku czy też widok na pałacyk w tej samej miejscowości przed jego przebudową. Reprodukowane są również zdjęcia z uroczystości rodzinnych Krasickich i Mycielskich, ale i wiejskie wesela czy zabawy organizowane przez w Dubiecku.
– Dysponujemy zdjęciami i kliszami szklanych na przynajmniej dwa kolejne takie albumy – podkreśla koordynatorka projektu Danuta Armata, z Urzędu Gminy w Dubiecku. – Mieszkańcy, gdy zobaczyli świeżo wydany album, sami zaczęli się do zgłaszać z propozycja otwarcia swoich rodzinnych zbiorów. W kolejnych więc tomach zamieszczanych będzie więcej zdjęć ludzi, dokumentów, a także wydarzeń z dziejów miasta.