I Polsko-Słowackie Zawody Narciarskie Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów – KOMAŃCZA 2005

W dniu 05 marca 2005 na stoku narciarskim w Komańczy odbyły się „Pierwsze Polsko – Słowackie Zawody Narciarskie Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów” z województwa Podkarpackiego z ich odpowiednikami po stronie Słowackiej (w zawodach wzięło udział 20 Słowaków).
Do startu w zawodach obejmujących dwa przejazdy w slalomie gigancie zgłosiło się 36 osób. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy.
Grupa I – Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w dwóch kategoriach (I do 45 – ciu lat, II powyżej 45-ciu lat).
Grupa II – Goście zaproszeni w dwóch kategoriach (I – kobiety, II – mężczyźni).
Pomysłodawcą i organizatorem zawodów był Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka natomiast honorowy patronat nad imprezą objęli Minister Rolnictwa Wojciech Olejniczak; Poseł na Sejm RP Elżbieta Łukacijewska; Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp; Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła.
W pięknej zimowej scenerii w sympatycznej nie pozbawionej elementów sportowej rywalizacji atmosferze startowali zawodnicy, których do walki rozgrzewała doskonale bawiąca się publiczność i zaproszeni goście.
Celem zawodów jak powiedzieli organizatorzy jest integracja środowisk samorządowych zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie, oraz popularyzacja narciarstwa jako aktywnej formy wypoczynku wśród samorządowców jak i społeczności lokalnej, co w przyszłości powinno zaowocować rozwojem turystycznym, kulturalnym i sportowym całego regionu.
Starosta Powiatu Sanockiego Bogdan Struś gratulując organizatorom wspaniałego pomysłu życzył również aby polsko – słowackie zawody narciarskie w Komańczy na stałe wpisały się w kalendarz zimowych imprez sportowo – rekreacyjnych.
Podsumowując zawody organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom, osobom zaangażowanym w organizację zawodów oraz szczególnie gorąco sponsorom,
którymi byli: Bank PKO BP Oddział w Lublinie, Firma GROSAR w Sanoku, Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego S. A. w Rzepedzi, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Komańczy, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie, Starosta Sanocki i Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Tekst: Wojstek Gosztyła – Latarnia Wagabundy
Zdjęcie: Łukasz Krogulecki – Komańcza