II Edycja Konkursu – Urzekła Mnie Ziemia Krośnieńska

Starosta Krośnieński ogłasza drugą edycję konkursu: Urzekła mnie Ziemia Krośnieńska. Przedmiotem oceny w konkursie będą eseje, artykuły, bądź opowiadania, wiersze, fotografie, prace plastyczne (technika wykonania prac dowolna) wyrażające piękno Ziemi Krośnieńskiej autorstwa osób, które przystąpiły do konkursu. W konkursie biorą udział osoby spoza terenu powiatu krośnieńskiego. Prace należy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno lub fax (13) 43 75 715 lub e-mail: [email protected] do dnia 15 X 2005 r.
Kryteria oraz sposób dokonywania oceny obejmują:
– oryginalny sposób wypowiedzi,
– trafne spostrzeżenia,
– wartości artystyczne,
– ogólne wrażenie komisji konkursowej
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez organizatorów na łamach tygodnika „Nowe Podkarpacie”. O przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni listownie. Współorganizatorem i patronem medialnym konkursu jest tygodnik „Nowe Podkarpacie”.