III PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ – KOLBUSZOWA 20 października 2006

REGULAMIN III PRZEGLĄDU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
Przegląd organizowany jest przez Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”, Zespół Szkół nr 2. Miejsce imprezy: sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury, ul. Obrońców Pokoju 66, 36 – 100 Kolbuszowa.
Cele:
– propagowanie piosenki turystycznej, młodzieżowej i poezji śpiewanej jako sposobu na spędzanie wolnego czasu,
– integracja młodzieży ze środowiskiem turystycznym,
– rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań i talentów muzycznych,

Zasady udziału:
Festiwal jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz młodzieży studenckiej. Dopuszczalny jest udział także starszych uczestników. Każdy z uczestników (solista lub zespół) ma możliwość zaprezentowania najwyżej dwóch piosenek. W zgłoszeniu prosimy o określenie repertuaru (tytuł piosenki i gatunek), aby wykluczyć utwory nie przystające do ram Przeglądu. W bieżącym roku formą prezentacji jest własny akompaniament. Niedopuszczalne są podkłady muzyczne z kasety lub płyty.
Repertuar może obejmować utwory z kręgu piosenki turystycznej, rajdowej, szantowej (marynistycznej), harcerskiej, poezji śpiewanej – wszystkie te gatunki muzyki są bowiem popularne i wszechobecne na szlakach wędrówek turystycznych.

Kategorie:
Prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach:
1. Soliści
2. Zespoły
Obie kategorie zostaną dodatkowo podzielone i oceniane wiekowo: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, młodzież studencka i starsi. Jeżeli ilość zgłoszeń będzie mniejsza, organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych wg klucza: szkoły podstawowe i gimnazja lub szkoły średnie i młodzież studencka.

Nagrody:
Uczestnicy zostaną ocenieni przez jury złożone z osób, którym piosenka turystyczna nie jest obca. Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną nagrodzeni cennymi upominkami i nagrodami. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla najoryginalniejszego występu, prezentacji.

Program Przeglądu:
10.00 – 12.00 – próby uczestników Przeglądu,
12.00 – 17.00 – część konkursowa Przeglądu – występy uczestników.
17.00 – 17.30 – przerwa – obrady jury konkursowego.
17.30 – 18.00 – ogłoszenie wyników Przeglądu i występy laureatów.
19.00 – 20.30 – występ zespołu Wołosatki (bilety wstępu dostępne przed koncertem)

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do Przeglądu Piosenki Turystycznej w terminie do 13 października 2006 roku na adres Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46 z dopiskiem „Przegląd piosenki” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
Formularz dostępny na stronie internetowej Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra”:
www.salamandra.gim2kolbuszowa.pl w zakładce festiwal.
Informacje u Pawła Michno pod numerem 661 209 234.