Imprezy kulturalne i wystawy w Przemyślu – Lipiec, Sierpień

20 lipca (środa) godz. 19.00
Salezjańskie Lato Muzyczne: recital organowy Władysława Szymańskiego (Kościół X.X. Salezjanów)
21 lipca (czw.) godz. 17.00
Otwarcie wystawy twórczości pedagogów plastyki (Zamek Kazimierzowski – sala wystaw czasowych)
21 lipca (czw.) godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Wiktora Dżochowskiego (Zamek Kazimierzowski – galeria „Zamek”)
22 lipca (piątek) godz.18.00
Otwarcie wystawy akwareli Sergiusza K.Szachwerdowa (Kościół O.O. Franciszkanów – podziemia)
24 lipca (niedz.) godz. 16.00
Koncert zespołów i kapel ludowych Centrum Kulturalnego (estrada plenerowa w Rynku)
25 lipca (pon.) godz. 19.00
Salezjańskie Lato Muzyczne: recital organowy Wacława Golonki (Kościół X.X. Salezjanów)
29 lipca (piątek) godz. 19.00
Salezjańskie Lato Muzyczne – koncert duetu Marka Stefańskiego (organy) i Pawła Maliczowskiego (puzon) – (Kościół X.X. Salezjanów)
31 lipca (niedz.) godz. 18.00
Koncert plenerowy (dziedziniec Zamku Kazimierzowskiego)

Sierpień 2005
1 sierpnia (pon.) godz.19.00
Salezjańskie Lato Muzyczne: koncert chóru ” Ex Urbe Chamber Choir” (Wielka Brytania) – (Kościół X.X. Salezjanów)
2 sierpnia (wtorek) godz.19.00
Salezjańskie Lato Muzyczne: koncert oratoryjny w wyk. Orkiestry Festiwalowej pod dyr. Piotra Komorowskiego z udziałem Katarzyny Wiwer (sopran) (Kościół X.X. Salezjanów)
5 sierpnia (piątek) godz.18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Jadwigi Szmyd-Sikory(Zamek Kazimierzowski – galeria „Zamek”)
7 sierpnia (niedz.) Koncert plenerowy
godz.18.00 (dziedziniec Zamku Kazimierzowskiego)
14 sierpnia (niedz.) godz.18.00
Koncert plenerowy (dziedziniec Zamku Kazimierzowskiego)

C Z Y N N E W Y S T A W Y
Wystawy stałe (na Zamku Kazimierzowskim):
– 136 lat Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum”
– Dorobek sceniczny Kazimierza Opalińskiego – najwybitniejszego aktora „Fredreum”
– „Fredreum” w karykaturze
– Widoki przemyskie z lat 50-tych XX wieku

Wystawy czasowe
– „Australia” wystawa fotograficzna Ludwika Biernackiego czynna do 17 lipca (Zamek Kazimierzowski – sala wystaw czasowych)
– Wystawa twórczości pedagogów plastyki czynna od 21 do 31 lipca (Zamek Kazimierzowski – sala wystaw czasowych)
– Wystawa malarstwa Wiktora Dżochowskiego czynna od 21 do 31lipca (Zamek Kazimierzowski – galeria „Zamek”)
– Wystawa malarstwa Jadwigi Szmyd-Sikory czynna od 5 do 28 sierpnia (Zamek Kazimierzowski – galeria „Zamek”)

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
Wystawy stałe:
Kolekcje roślin (dendroflora, rośliny wodne i bagienne, parter oranżeryjny, pomologia, rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione).
Wiklina w Arboretum – stała ekspozycja rzeźb – obiektów z wikliny.
Rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione w Arboretum Bolestraszyce.
Wystawa fotograficzna Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej. Teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej (wystawa czynna w dni robocze w godz. od 8
do 14)

Muzeum Przyrodnicze:
Wystawa historyczno-przyrodnicza XXX lat Arboretum Bolestraszyce – wystawa fotograficzna.
Wystawa ornitologiczna Chrońmy ptaki.
Wystawa fotograficzna – Drzewa, ogrody, dwory – (wystawa czynna w dni robocze w godz. od 8 do 14)
Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, skamielin (wystawa czynna w dni robocze w godz. od 8 do 14)
Wystawa motyli nocnych z Pogórza Przemyskiego (wystawa czynna w dni robocze w godz. od 8 do 14)

Wystawy czasowe:
– Marek Sak – Pejzaże (18 czerwca – 14 lipca)
– O wiklinie – wystawa twórczości Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina” (9 lipca – 30 września)
Wiklina w Arboretum – wystawa poplenerowa (16 lipca – 31 października)
– Jan Ziarnowski – malarstwo, rysunek (16 lipca – 31 sierpnia)

17 lipca – „Rajd śladami Aleksandra Fredry” na trasie : Przemyśl – Rudki – Beńkowa Wisznia – Lwów – Przemyśl.