IX Submisja Drewna Cennego na terenie RDLP w Krośnie

W trudnych warunkach pogodowych przebiegały w tym roku przygotowania do IX Submisji Drewna Cennego na terenie RDLP w Krośnie. Kapryśna zima sprawiła, że drewno na składy zrywano w błocie, stąd żeby ocenić wartość rynkową kłód, często trzeba im było fundować gruntowne mycie.
Na składnicach submisyjnych w Czudcu, Oleszycach, Uhercach i Załużu przygotowano w tym roku 2941 kłód drewna liściastego, które klasą odpowiadają wymaganiom stawianym surowcowi na okleinę. Łączna objętość tego drewna to 2888 metrów sześciennych. Ponad połowę tej wielkości stanowi drewno bukowe (1546 m³.), sporo też zgromadzono okleiny dębowej (554 m³) i cieszącej się dużym popytem jaworowej (332 m³.). Stosunkowo dużo w tym roku jest też olszy czarnej (174m³). Ofertę uzupełniają kłody brzozy, czereśni, dębu czerwonego, jesionu, klonu i wiązu. Drewno to zostało wybrane na składach przejściowych nadleśnictw spośród tysięcy sztuk pozyskanych w toku normalnych zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych w drzewostanach.
– Tak zróżnicowana oferta submisyjna wynika z dużej różnorodności gatunkowej naszych drzewostanów, w których przeważają gatunki liściaste. – Objaśnia Andrzej Miara, naczelnik Wydziału Marketingu RDLP w Krośnie. – Spodziewamy się, że w tegorocznym przetargu wezmą tradycyjnie udział firmy z Polski, Niemiec, Austrii, Słowacji, Estonii i Japonii.
Od 22 lutego każdy zainteresowany może otrzymać katalog submisyjny i przez tydzień (do 28 lutego) dokonywać oględzin surowca na składach, po czym przesłać swoje propozycje cenowe na każdy z submisyjnych losów do biura submisji. W dniu 29 lutego o godz. 10.00 w biurze Nadleśnictwa Brzozów, komisja przetargowa dokona otwarcia ofert. W ciągu kilku godzin znane będą wyniki. Bardzo pomocny jest tu specjalny program komputerowy, który pozwala szybko i sprawnie wybierać najkorzystniejsze oferty, podsumowuje wyniki w dowolnym układzie tabelarycznym, daje kupującym i sprzedającym pełną informację o przetargu, przygotowuje umowy sprzedaży i faktury za zakupione drewno. Submisja na terenie RDLP w Krośnie z ofertą prawie 2,9 tysiąca metrów sześciennych to największy przetarg na cenne drewno w Europie Środkowej. Podczas brzozowskich przetargów najwyższe ceny co roku osiąga drewno tzw. jaworu falistego. Palmę pierwszeństwa dzierży w tej dziedzinie Nadleśnictwo Bircza, które w 2006 roku sprzedało kłodę jaworu za cenę 27 072 zł za 1 metr sześcienny.
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Z historii submisji
Pierwszy tego rodzaju przetarg na Podkarpaciu zorganizowano w grudniu 1998 r. w Nadleśnictwie Brzozów. Zgromadzono wówczas 160 m³ drewna bukowego najlepszej jakości, w całych dłużycach. Zaproszono kontrahentów krajowych i zagranicznych, opracowano uproszczony katalog i regulamin przetargu, zakładający między innymi preferencję zakupu całej partii drewna. Oferty złożyło wówczas 5 firm a całość drewna zakupiła firma krajowa.
Na początku 1999 r. leśnicy z Krosna zapoznali się z przetargami organizowanymi na wzór niemiecki na terenie RDLP w Szczecinie, następnie obejrzeli giełdy drzewne w Niemczech oraz w RDLP Poznań, a poczynione tam obserwacje oraz własne doświadczenia były dodatkowym bodźcem do pracy. Już w grudniu 1999 roku, pracownicy służby nadzoru gospodarki drewnem wspólnie z pracownikami nadleśnictw, głównie leśniczymi, przystąpili do wybierania drewna pochodzącego z planowanych pozycji cięć, zwłaszcza cięć rębnych.
Wybrane drewno odpowiednio wymanipulowane, równo przycięte i zabezpieczone tzw. „esami” przed pękaniem, zostało dostarczone do składnic submisyjnych. Okazało się, że zainteresowanie submisją ze strony nadleśnictw było tak duże, że na składnicach zgromadzono 1.183 m³ drewna, głównie bukowego, a także olchowego, dębowego, jaworowego i czereśniowego. Drewno zostało pieczołowicie przygotowane, wyeksponowane i ponumerowane. Opracowany został katalog ze szczegółowymi informacjami o każdej sztuce ( losie) wraz z regulaminem, który określał sposób rozstrzygnięcia przetargu w formie submisji czyli bez podania ceny wywoławczej. Cenę zakupu określał oferent, a sprzedający wybierał ofertę o najwyższej cenie.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie submisji nastąpiło w dniu 25.02.2000 roku w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów. Był to ostatni piątek lutego i w ten sposób określony termin, został już przyjęty jako stały. Od tej pory regionalną submisję zorganizowano już po raz dziewiąty.