Jedni pracują – inni święcą – Sprostowanie do artykułu.

GŁOS TURYSTÓW Z JASŁA W SPRAWIE CMENTARZA WOJENNEGO NA KAMIENIU NAD JAŚLISKAMI

Łączenie akcji odnawiania cmentarza na Kamieniu nad Jaśliskami, rozpoczętej we wrześniu 2003 roku przez turystów z Jasła z akcją PTTK Krosno zainicjowaną wiosną 2004 roku na cmentarzach I wojny światowej jest nieporozumieniem. Do wspólnej pracy, z racji przynależności terytorialnej zaprosiliśmy na równoprawnych warunkach kolegów turystów z Krosna. Poza jednym wyjątkiem, spotkaliśmy się z odmową z ich strony.
Pracę na cmentarzu podjęliśmy z potrzeby serca i z potrzeby chwili, bo ileż można przyglądać się zarośniętym po kolana mogiłom rozgrzebywanym przez poszukiwaczy militariów? Dysponując jedynie skromnymi, własnymi środkami, jedyną nieocenioną pomoc uzyskaliśmy z Nadleśnictwa Rymanów i Leśnictwa Wola Niżna w postaci: zgody na pracę, zabezpieczenia materiałów na ogrodzenie oraz umożliwienie dojazdu drogą leśną w pobliże cmentarza.
Tablica informacyjna na cmentarzu głosi, że został odnowiony przez leśników i turystów i jest świadectwem ich wspólnej pracy i zaangażowania. W międzyczasie nie dotarły do Jasła informacje od gospodarza terenu, świadczące o niezadowoleniu z naszej pracy. Przypuszczamy, że wykonujemy dobrą robotę, skoro inni chcą się na jej tle fotografować i promować w mediach. Uchroniliśmy cmentarz na Kamieniu nad Jaśliskami od zapomnienia i nadal będziemy go otaczać opieką. Prace na nim trwają od września 2003 roku i w miarę wolnego czasu będą kontynuowane również w roku bieżącym. Nie jest to nasza jedyna inicjatywa.
Nigdy nie domagaliśmy się uznania za naszą pracę nie traktując jej w kategoriach osiągnięć, bo inicjatywa nasza jest poświęceniem dla sprawy. Radujemy się, że zapoczątkowana przez nas akcja poprzez swój humanitarny charakter przekroczyła granicę Zachodniej Galicji.
Grupa nasza przyjęła nazwę Galicyjska Inicjatywa „Nekropolia” (G.I.N.), i nie życzymy sobie, aby naszą działalność kojarzono z fonetyczną z angielska brzmiącą nazwą alkoholu (Dżin), jak nas nazwano w grudniowej publikacji.
Czy fakt poświęcenia „naszego” cmentarza w dniu 20.12.2004 roku po raz kolejny, tym razem przez PTTK Krosno w świetle fleszy, bez naszego udziału mamy poczytywać jako formę czyjejś nobilitacji dokonanej naszą pracą?
Czy w zakrojonej szeroko akcji PTTK Krosno na cmentarzach z I wojny światowej zabrakło obiektu, który mogliby zaprezentować i poświęcić?
Czemu ma służyć „szum medialny” wokół cmentarza na Kamieniu, skoro PTTK Krosno nie uczestniczyło na żadnym etapie jego porządkowania i urządzania? Nie tylko wiedza słownikowa dowodzi, że „praca” poprzedza „święcenie”.
Nie jesteśmy osobami anonimowymi, jak zresztą wynika z treści artykułu z dnia 22 grudnia ubiegłego roku, jednak nie trudzono się powiadomić nas o zamiarze ponownego poświęcenia „naszego” cmentarza, tym razem przez PTTK Krosno.

Tekst ponadto zawiera wiele przekłamań i nieścisłości, dlatego rzetelność autora publikacji z 22 grudnia 2004 roku pozostaje pod wielkim znakiem zapytania.
Przyjęliśmy taka formę sprostowania, starając się nie wyrażać dobitniej ponad to, co myślimy i czujemy.

W Nowym Roku życzymy turystom z PTTK Krosno własnych sukcesów w ratowaniu cmentarzy, autorowi grudniowej publikacji o cmentarzu na Kamieniu nad Jaśliskami korzystania z informacji źródłowych, a nam wszystkim spokoju w myśl zasady „Ciszej nad tą mogiłą”.

Galicyjska Inicjatywa Nekropolia – JASŁO e-mail: [email protected]