Jesienna promocja na międzynarodowych targach

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie organizatorem stoisk wystawienniczych na targach turystycznych „Ukraina2006” w Kijowie w dniach 10-13 października br., „Tour Salon” w Poznaniu w dniach 25-28 października br. oraz WTM w Londynie w dniach 6-9 listopada br.
Serdecznie zapraszamy touroperatorów, właścicieli ośrodków wypoczynkowych, centra informacji turystycznej, samorządy lokalne do prezentacji swojej oferty na stoisku województwa podkarpackiego.
Jednocześnie informujemy, że za udział w targach nie pobieramy żadnej opłaty. Prosimy również o przesyłanie do Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów materiałów informacyjnych w odpowiednich wersjach językowych.