TRZCINICA. Trwają archeologiczne wykopaliska na Karpackiej Troi

Tu powstanie unikatowy skansen. Kończy się kolejny sezon archeologiczny na obszarze grodziska, miejsca zwanego Karpacką Troją. Badacze prowadzący wykopaliska powoli przygotowują teren pod budowę planowanego tu Skansenu Archeologicznego.
Miejsce, gdzie prowadzone są wykopaliska, położone w Trzcinicy, obfituje w dużą ilość zabytków. Występują tu najstarsze konstrukcje obronne z początku epoki brązu, czyli sprzed około 4 tys. lat. W tym miejscu zlokalizowana jest także najstarsza osada obronna w Polsce. – Obecnie odkrywamy konstrukcje obronne. Wykopujemy dziesiątki tysięcy różnego rodzaju zabytków jak fragmenty glinianych naczyń, wyroby kamienne, krzemienne, z różnych surowców, kości i wyroby kościane – wylicza Jan Garncarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Skansen może w następnym roku
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie za planem, będzie to ostatni sezon badawczy przed rozpoczęciem budowy w tym miejscu Skansenu Archeologicznego. W połowie września ma zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie i jeśli będzie ona pozytywna, to najprawdopodobniej pod koniec roku rozpoczną się prace budowlane. – Najważniejszymi celami inwestycji są pobudzenie ruchu turystycznego na tym obszarze, a także stworzenie nowych miejsc pracy, których w skansenie będzie 20, a na obrzeżach kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset, ponieważ docelowo może tu docierać ok. 200 – 250 tys. ludzi rocznie – szacuje Gancarski.

A będzie na co popatrzeć, bo planowana jest rekonstrukcja m.in. 9 odcinków dawnych umocnień, z początków epoki brązu i wczesnego średniowiecza, bramy wjazdowe do tych osad obronnych z różnych czasów, 2 chaty z początkowej epoki brązu, 4 chałupy słowiańskie.

Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 8 mln. zł. z czego Europejski Obszar Gospodarczy pokryje 85 proc., a pozostałe 15 dołożą samorządy lokalne.

Agnieszka Frączek

Komentarz:
Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie: – Wykopujemy mnóstwo kawałków ceramiki, przepalonej w wyniku pożaru obwarowań polepy. To wykopana w Trzcinicy zabytkowa szpila z początków epoki brązu, służąca do zdobienia szat kobiecych.

Super Nowości z dnia 30_08_2006