Kolejna ogólnopolska nagroda dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

TRIUMF W DNIU MUZEALNIKA
Już po raz czwarty w swej 10-letniej historii Muzeum Regionalne w Stalowej Woli znalazło się wśród laureatów w konkursie ministerialnym „Wydarzenie Muzealne Roku, Sybilla 2008”. Tym razem za wystawę archeologiczną. „W cieniu imperium rzymskiego” przygotowaną przez Monikę Kuraś przy współpracy Tomasza Tokarczyka
Wyróżnienie w konkursie jest podkreśleniem najwyższej rangi instytucji muzealnej na mapie kulturalnej kraju – zapewniają organizatorzy. Sybilla, imię starożytnej wyroczni, w nazwie konkursu nawiązuje do słynnej Świątyni Sybilli w Puławach, kolebki polskiego muzealnictwa.
Nagrody przyznawane są w 10 kategoriach. W Polsce istnieje około 800 muzeów, każde z nich może zgłosić swoje dokonania do nagrody w dwóch kategoriach. W tym roku napłynęło 195 zgłoszeń. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Jana Skuratowicza z UAM w Poznaniu, przyznała Grand Prix oraz 40 nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Laureatami było 31 placówek muzealnych z 21 miast.
Tego roku w dwóch spośród 10 kategorii nie przyznano pierwszego miejsca. W dwóch kategoriach nikt nie zdobył II nagrody, a w trzech – trzeciej, ale też były kategorie, gdzie przyznawano po dwie pierwsze lub drugie nagrody. Ogółem rozdano 10 pierwszych nagród, 9 drugich, 7 trzecich i 14 wyróżnień.
Wśród laureatów najwięcej było muzeów warszawskich – łącznie zdobyły one 6 nagród. Do Krakowa trafiły 4 nagrody i 4 wyróżnienia. Grand Prix zdobyło Muzeum Sztuki w Łodzi. Pozostali laureaci rozsiani są po całej Polsce. I to nie tylko muzea z wielkich miast, takich jak Wrocław, Poznań, Gdańsk, Opole, ale też muzea z Leszna, Bolesławca, Słupska. Województwo podkarpackie wypadło bardzo dobrze z dwiema pierwszymi nagrodami (Łańcut, Przemyśl) i jedną drugą (Stalowa Wola).
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otrzymało II nagrodę w kategorii „Wystawy archeologiczne” ex aequo z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. W tej kategorii więcej laureatów nie było. Jest to już drugi sukces Moniki Kuraś w tym konkursie – za rok 2006 otrzymała wyróżnienie w kategorii: dokonania z zakresu działalności naukowej za publikację „Archeologia Kotliny Sandomierskiej”.
– Na wystawie „W cieniu imperium Rzymskiego” po raz pierwszy w Stalowej Woli zaprezentowanych zostało ponad 500 eksponatów, które w znakomity sposób przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o działalności na ziemiach polskich dwóch wielkich archeologicznych kultur schyłku starożytności: przeworskiej i wielbarskiej (utożsamianych odpowiednio z Wandalami i z Gotami) – mówi kurator wystawy, a zarazem autorka scenariusza i katalogu, archeolog Monika Kuraś. – Ekspozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Licznie odwiedzały ją grupy szkolne. Współautorem ekspozycji jest archeolog Tomasz Tokarczyk, od niedawna pracujący w naszym muzeum.
To czwarty uwieńczony sukcesem start stalowowolskiego muzeum w konkursie na wydarzenie muzealne roku. Pierwszy miał miejsce w 2002 r., wówczas ministerstwo przyznało II nagrodę za adaptację i zagospodarowanie budynku przy Sandomierskiej 1, gdzie mieści się Muzeum. Drugi – dwa lata temu, gdy dyrektor Lucyna Mizera trzykrotnie wychodziła po nagrody. Rok temu stalowowolskie Muzeum także trzykrotnie wywoływano po laury. Tegoroczna nagroda pokazuje, że stalowowolska placówka cały czas utrzymuje się w czołówce krajowej. Dotychczas Muzeum zdobyło dwie pierwsze nagrody, dwie drugie, jedną trzecią i dwa wyróżnienia.
Tegoroczna uroczystość miała miejsce dokładnie w Dniu Muzealnika, 18 maja 2009, w sali kolumnowej Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy głównym nagrodom nie towarzyszyły symboliczne statuetki Sybilli. Warto dodać, że wśród laureatów znaleźli się także dobrze znani bywalcom stalowowolskiego Muzeum krakowianie: w kategorii dokonań naukowych nagrodę otrzymał doc. dr hab. Kazimierz Kuczman, kierownik Działu Malarstwa Grafiki i Rzeźby Zamku Królewskiego na Wawelu, członek Rady Muzeum w Stalowej Woli, notabene pochodzący z pobliskiej Rzeczycy Okrągłej. Natomiast nagrodę i wyróżnienie w kategoriach wystaw sztuki i wystaw biograficznych odbierała Anna Król, historyk sztuki z krakowskiej Mangghi, autorka wielu ekspozycji organizowanych i prezentowanych w Stalowej Woli.

Anna Garbacz