Końcowa sesja VI kadencji Rady Powiatu Stalowowolskiego – Podsumowanie i podziękowania

25 kwietnia miało miejsce zakończenie VI kadencji Rady Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2024. Był to okres pełen wyzwań, a radni musieli niejednokrotnie podejmować kluczowe decyzje mające na celu rozwój samorządu oraz jednostek do niego należących. Całkowita suma pieniędzy przekazana na inwestycje majątkowe w tym czasie wyniosła ponad 162 mln złotych.

Ryszard Andres, Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego, podczas ostatniej sesji skierował słowa wdzięczności do radnych za ich wspólną pracę. W swoim przemówieniu wyraził gratyfikację za przebieg sesji, podkreślając konstruktywne, skierowane na dobro Powiatu i jego mieszkańców podejście wszystkich radnych. Szczególnie podziękował im za wzajemny szacunek, który obserwował podczas całej kadencji.

Przewodniczący Andres wyraził także swoją wdzięczność dla sekretarza, skarbnika, radców prawnych oraz pracowników starostwa. Swoje podziękowania skierował również do dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji, straży.

Starosta Janusz Zarzeczny przemówił także podczas sesji. Skierował swoje słowa podziękowania do radnych za efektywną współpracę. Podkreślił, że to właśnie rozwiązywanie problemów mieszkańców, zdobywanie środków finansowych, realizacja zadań oraz tworzenie pozytywnej atmosfery współpracy są najważniejszymi celami samorządu.