Pożegnanie inspektora Piotra Zalewskiego i powitanie młodszej inspektor Małgorzaty Fąfary na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

Jednym z najbardziej uroczystych wydarzeń, jakie miały miejsce w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, było pożegnanie inspektora Piotra Zalewskiego. Zalewski, który pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pożegnał się z garnizonem podkarpackim, kierującym od lipca 2020 roku pionem kryminalnym podkarpackiej Policji. Tego dnia obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie przekazane zostały młodszej inspektor Małgorzacie Fąfarze.

Zarówno ceremonia pogodzenia, jak i powierzenia obowiązków odbyła się dziś w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Była to uroczystość o wielkim znaczeniu dla struktur policyjnych regionu.

W ceremonii udział wzięli czołowi przedstawiciele policji podkarpackiej, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – inspektor Jarosław Tokarczyk oraz jego zastępcy: podinspektor Piotr Stępka i inspektor Jacek Juwa. Obecni byli również dowódcy Oddziału Prewencji Policji i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, duszpasterz Komendy Wojewódzkiej Policji, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej oraz przedstawiciele związków zawodowych. Zarządy Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie także były reprezentowane.

Za czas służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która rozpoczęła się w lipcu 2020 roku, inspektor Piotr Zalewski został uhonorowany Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. Ceremonia pożegnania była momentem pełnym emocji i szacunku dla jego osiągnięć.

W trakcie uroczystości odczytano oficjalny rozkaz Komendanta Głównego Policji, inspektora Marka Boronia, o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie młodszej inspektor Małgorzacie Fąfarze. To symboliczne przekazanie obowiązków stanowiło ważny element ceremonii.