KONFERENCJA MAŁE DZIECKO – ZŁOTY OKRES ROZWOJU CZŁOWIEKA”

Inauguracja projektu „Pomocna dłoń” realizowanego w ramach Działania 2.1a) SPO RZL, konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”. Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję inaugurującą Projekt „Pomocna dłoń” w województwie podkarpackim, która odbędzie się w dniu 17 maja 2007r. w Ustrzyckim Domu Kultury (Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada) w godzinach 10.00 – 15.00.
Pierwsze lata życia człowieka to złoty okres jego rozwoju. Ponad 50% zdolności uczenia się powstaje w wieku przedszkolnym. Tymczasem w Polsce aż 92% 3-latków, 87% 4-latków i 78% 5-latków mieszkających na terenach wiejskich, nie jest objętych edukacją przedszkolną. Aby zmienić tę sytuację, wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej, podjęliśmy się realizacji projektu „Pomocna dłoń”, którego celem jest niwelowanie gorszych szans rozwojowych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających we wsiach, w których nie ma przedszkoli . Na jego przeprowadzenie pozyskaliśmy kwotę 3,4 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie przez 12 miesięcy 37 ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez uprawnionych nauczycieli, zajęciach logopedycznych, objęte zostaną opieką psychologa. Liczymy, że do naszych ośrodków uczęszczać będzie około 590 dzieci. Wszystkie nauczycielki odbędą wielogodzinne szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi w grupie różnowiekowej, ukończą również kurs „Zarządzanie Oświatą Wiejską”. Wszystkie Ośrodki wyposażymy w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio oraz bibliotekę. Pod koniec realizacji Projektu ośrodki zostaną usamodzielnione, tak aby mogły kontynuować swoją działalność po zakończeniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu wydamy również szereg publikacji: książki edukacyjne dla dzieci, poradniki dla nauczycieli, a także poradniki dla samorządów i społeczności lokalnych, zawierające modelowe rozwiązania alternatywnej edukacji przedszkolnej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie swego udziału
na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać e-mailem na adres: [email protected] lub faksem na numer: (013) 469-62-90.
www.fundacja.bieszczady.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dostarczenie powyższego formularza w nieprzekraczalnym terminie:
14 maja 2007 roku.

Aktualizowana (w miarę nadchodzących zgłoszeń) lista uczestników konferencji będzie umieszczona na naszej stronie. W dniu 15 maja 2007 roku będzie to już lista ostateczna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa

Wiadomość została nadesłana przez: Mirosław Leszczyński