Konkurs fotograficzny pt. Ulica 3-go Maja w Rzeszowie

Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa zapraszają wszystkich fotografujących do udziału w pierwszej edycji konkursu fotograficznego pt. „Ulica 3-go Maja, Rzeszów”. Celem konkursu jest konfrontacja autorskich, fotograficznych wypowiedzi na temat:
– wizerunku ulicy 3-go Maja i zachodzących na niej zmian
– ukazanie zdjęć dokumentujących wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na ulicy 3-go Maja w przeszłości
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, niezależnie od wieku i profesji.

Jury dokona oceny zdjęć w trzech kategoriach wiekowych:
I – autorzy do lat 15
II – autorzy od 16 do 20 lat
III – autorzy powyżej 20 lat.

Każdy autor może nadesłać do 10 prac w dwóch działach:
A – zdjęcia pojedyncze
B – zestawy wielozdjęciowe (ilość zdjęć w jednym zestawie nie może przekraczać 5 sztuk).

Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznakowania. Technika prac dowolna. Format preferowany 30×40 cm. W kategorii I nie mniejszy niż 15×20 cm, w kategorii II i III nie mniejszy niż 20×30 cm. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy konkursu przewidują atrakcyjne nagrody. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy w dniu 15 maja 2005 r. z okazji „Święta Ulicy 3-go Maja”. Prace należy składać do 30 kwietnia 2005 r., w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Rzeszów ul. 3-go Maja 9 w godzinach pracy Galerii: poniedziałek – od 12.00 do 20.00, od wtorku do piątku – od 9.00 do 17.00, telefon (17) 8532445.
Komisarz konkursu: Bogdan Szczupaj udziela wszelkich dodatkowych informacji.

REGULAMIN
Cel konkursu:
Celem konkursu jest konfrontacja autorskich, fotograficznych wypowiedzi na temat:
– wizerunku ulicy 3-go Maja i zachodzących zmian
– ukazanie zdjęć dokumentujących wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na ulicy 3-go Maja w przeszłości

Warunki udziału:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, niezależnie od wieku i profesji.
2. Jury dokona oceny zdjęć w trzech kategoriach wiekowych:
I – autorzy do lat 15
II – autorzy od 16 do 20 lat
III – autorzy powyżej 20 lat.
3. Każdy autor może nadesłać do 10 prac w dwóch działach:
A – zdjęcia pojedyncze
B – zestawy wielozdjęciowe (ilość zdjęć w jednym zestawie nie może przekraczać 5 sztuk).
4. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznakowania.
5. Technika prac dowolna.
6. Format preferowany 30×40 cm. W kategorii I nie mniejszy niż 15×20 cm, w kategorii II i III nie mniejszy niż 20×30 cm.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Obowiązki autorów:
1. Każde zdjęcie należy dokładnie opisać na odwrocie podając; numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania.
2. Na zdjęciach tworzących zestaw należy dokładnie podać pozycję alfabetyczną przy numerze pracy i schemat układu zdjęć.
3. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia ze spisem prac.
4. Prace naklejone i oprawione nie będą brane pod uwagę podczas obrad Jury.
5. Prace nagrodzone pozostaną w archiwum Galerii Fotografii.
6. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym w usztywnionym opakowaniu na adres Galerii Fotografii.

Nagrody:
1. Organizatorzy konkursu przewidują atrakcyjne nagrody.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy w dniu 15 maja 2005 r. z okazji „Święta Ulicy 3-go Maja”.
3. Szczegółowego podziału nagród dokona Jury konkursu.

Prawa i obowiązki organizatorów:
1. Nadesłane prace będą traktowane z największą dbałością jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu, prasie i TV do celów propagandowych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach.
4. Organizatorzy mają prawo wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.
5. Każdy autor zostanie powiadomiony o werdykcie Jury, oraz o dokładnym terminie wernisażu wystawy pokonkursowej.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Terminy:
Nadesłanie prac: do 30 kwietnia 2005 r.
Obrady Jury: maj 2005 r.
Ekspozycja wystawy: maj 2005 r.
Zwrot prac: do grudnia 2005 r. w siedzibie Galerii Fotografii, Rzeszów, ul. 3-go Maja 9.

Adres do korespondencji:
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
ul. 3-go Maja 9
35 030 Rzeszów

Godziny pracy:
Poniedziałek: od 12.00 do 20.00
Od wtorku do piątku: od 9.00 do 17.00
Telefon (17) 8532445.

Komisarz konkursu: Bogdan Szczupaj udziela wszelkich dodatkowych informacji w godzinach pracy Galerii.