Konkurs grantowy Fundusz dla Przyrody

Dać szansę roślinom. Konkurs grantowy „Fundusz dla Przyrody”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody “pro Natura” oraz Grupę ENERGA, sfinansuje w Polsce 7 projektów związanych z czynną ochrona przyrody. Spośród 74, które spłynęły na konkurs, jeden z wybranych pochodzi z Podkarpacia. Stowarzyszenie Pro Carpathia dzięki dotacji zajmie się wykaszaniem łąk, co pomoże rosnącym na ich terenie i podlegającym ochronie roślinom.

Na Podkarpaciu występują rzadkie rośliny m.in. szachownica kostkowata, azalia pontyjska, ostrożeń siedmiogrodzki, zimowit czy dziewięćsił (część z nich to endemity umieszczone w „Czerwonej liście roślin i grzybów Polski”), które zagrożone wyginięciem formalnie podlegają ścisłej ochronie.
Mimo zapisów prawnych nie są czynione praktycznie żadne zabiegi, aby chronić naturalne siedliska tych roślin, chociaż są one znane i określone. Jednym z zabiegów umożliwiających ich rozwój powinno być systematyczne wykaszanie traw na łąkach, na których one rosną. Biolodzy podkreślają potrzebę tych wykoszeń, zastępujących dawne, zaniechanie już wypasania owiec i krów. Poza sporadycznymi przypadkami nie jest to jednak czynione.
– Realizacja projektu „Szachownicę kostkowatą ratują ludzie i …kosy mechaniczne” pozwoli na czynną ich ochronę – wyjaśnia Krzysztof Zieliński, koordynator projektu z ramienia stowarzyszenia. – Istotnym elementem działań będzie także akcja informacyjna.
W pomoc organizacyjną angażują się także władze gmin, na których znajdują się tereny z rzadkimi roślinami, a w wykaszaniu pomagają mieszkańców wiosek, położonych w sąsiedztwie siedlisk z roślinami chronionymi. Pierwsze prace zostały już zrealizowane na terenie gminy Stubno, gdzie czynnie pomagamy w ochronie stanowisk szachownicy kostkowatej.