Konkurs kronikarski

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych „Gospodarstwa Gościnne” Ogłasza
KONKURS KRONIKARSKI Gospodarstw Gościnnych
Konkurs wśród gospodarstw zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu ma na celu uruchomienie zdrowej rywalizacji i szerszego upowszechnienia szerokiej oferty naszego Stowarzyszenia a także – publikacji i uaktywnienie naszej strony www.agropodkarpacie.pl
Konkurs jest ogólno-dostępny dla wszystkich czynnych członków .
Opracowania konkursowe ocenione będą przez powołaną komisję kwalifikacyjną w skład której wchodzić będą przedstawiciele:
Marszałka Województwa Podkarpackiego
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Podkarpackiej Organizacji Turystycznej
Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
Komisja określi szczegółowe kryterium oceny prac konkursowych i przekaże na pisemnie wszystkim zgłoszonym uczestnikom oraz umieści na stronie internetowej Stowarzyszenia ; www.agropodkarpacie.com .
Przewiduje się ocenę prac konkursowych w grupach tematycznych :
Najciekawsza Kronika
Najładniejsza Fotokronika,
Reklama wizualna –ulotki, foldery
Strona internetowa

Zarząd podejmie starania o pozyskanie środków zewnętrznych na publikacje , certyfikaty i nagrody dla zwycięzców konkursu oraz zapewni obsługę biurową Konkursowej Komisji Kwalifikacyjnej w Gospodarstwie Agroturystycznym „Debinowka”, które zabezpieczy formalną dokumentację konkursu.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać pisemnie na załączonym druku lub drogą elektroniczna na adres : [email protected] podając w tytule wiadomości „konkurs kronik” w terminie do 10 kwietnia 2009.
Termin składania prac konkursowych : 10 stycznia 2010 r.

Jerzy Kalita – Członek Zarządu
Tadeusz TUPAJ – Prezes Stowarzyszenia

Zgłoszenie udziału w konkursie Kronikarskim
Gospodarstw Gościnnych Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego

Zgłaszam udział naszego gospodarstwa do konkursu :
1.Pełna nazwa gospodarstwa : ……………………………………………….
………………………………………………..
2.adres / kod pocztowy , miejscowość ………………………………………….
ul. nr d …………………………………………………….
3. Telefon : stacjonarny ………………………….
Komórkowy …………………………
4. Strona www. …………………………………..
5. e-mail ………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za kontakt : …………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………

Data i podpis zgłaszającego :

…………………………….

Wiadomość została nadesłana przez: [email protected]