Konkurs Podkarpacie – żyj z pasją

Już blisko 150 osób z całej Polski zarejestrowało się do udziału w konkursie „Podkarpacie – żyj z pasją”. Konkurs zorganizowany został w ramach pierwszego etapu kampanii komunikacyjnej Podkarpacia. Uczestnicy z Gdańska, Warszawy, Wrocławia, ale również Rzeszowa i innych miejscowości leżących na południowym-wschodzie Polski pracują nad przygotowaniem szczegółowych działań, które w dalszej kolejności zostaną wdrożone w ramach promocji województwa.

Ogólne założenia kampanii przygotowali dr Dariusz Tworzydło z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Arkadiusz Michno – dyrektor generalny Ideo sp. z o.o. Jako partnerzy obok wymienionej uczelni i firmy występują: Urząd Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Urząd Marszałkowski oraz Podkarpacki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy tak dużego udziału szczególnie osób spoza Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Mamy nadzieję że poziom prac, które zostaną nadesłane przez zgłoszonych uczestników będzie wysoki, co pozwoli na ich wdrożenie w kompleksowej kampanii promującej nasz Region. – powiedział Arkadiusz Michno.

Cieszy nas szczególnie to, że do udziału w kampanii zgłosili się nie tylko reprezentanci naszego regionu. Są wśród nich zarówno studenci, uczniowie, jak i osoby pracujące, na stałe zamieszkujące nie tylko Podkarpacie. Z informacji jakie posiadamy od uczestników wnioskuję, mamy szanse na bardzo ciekawe pomysły, które następnie nagrodzimy i wdrożymy ¬– stwierdził dr Dariusz Tworzydło, prof. WSIiZ.

Projekty można składać po uprzednim zarejestrowaniu swojego udziału na stronie www.twojepodkarpacie.pl do końca listopada 2006 roku. Jury złożone z przedstawicieli organizatora będzie oceniać prace pod względem ich kreatywności, poziomu merytorycznego, jakości graficznej oraz możliwości wykorzystania w promocji województwa. Szczegółowe informacje można uzyskać na w/w stronie internetowej oraz u organizatorów.