Cykl bezpłatnych konferencji regionalnych – Turystyka – wspólna sprawa

Rozpoczyna się cykl bezpłatnych konferencji regionalnych w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w województwie podkarpackim. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pierwszymi pomysłami produktów turystycznych rozwijanych w formule sieciowej, czyli w ścisłej współpracy partnerów w regionie. Osoby biorące udział w konferencjach będą także miały pierwszeństwo w zapisywaniu się na atrakcyjne szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W województwie odbędą się trzy konferencje, z których każda jest ważnym elementem projektu szkoleniowo–doradczego „Turystyka – wspólna sprawa”. Ich uczestnikami będą: przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów.
Konferencje odbędą się w następujących terminach i miejscach:
1. 1 grudnia 2006 r. Świlcza k. Rzeszowa, Hotel Nowy Dwór, Świlcza 146 e.
2. 4 grudnia 2006 r. Krosno, Hotel Krosno Nafta, ul. Lwowska 21.
3. 6 grudnia 2006 r. Przemyśl, Hotel Gromada, ul. Wybrzeże Józefa Piłsudzkiego 4.

„Głównym celem konferencji regionalnych jest przybliżenie założeń projektu „Turystyka – wspólna sprawa” oraz wskazanie korzyści, jakie uczestnicy konferencji mogą z niego uzyskać.” – mówi Rafał Hubczyk Zarządzający Projektem, z firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. „Chcemy także przybliżyć uczestnikom konferencji ideę tworzenia produktów turystycznych w formule sieciowej i zachęcić ich do tworzenia grup partnerskich.”

Projektem „Turystyka – wspólna sprawa” objęte są województwa o bardzo zróżnicowanym stopniu rozwoju oferty turystycznej i infrastruktury. Województwo podkarpackie ma dobrze rozwiniętą bazę turystyczną w Bieszczadach i nad Jeziorem Solińskim, a w województwie wielkopolskim dobrze funkcjonuje turystyka biznesowa oraz rozwinięta jest oferta turystyki rowerowej. Jednak w projekcie udział biorą także województwa, które do tej pory nie były kojarzone z turystyką, np. lubuskie, czy łódzkie. Regiony te łączy jednak zainteresowanie władz samorządowych obszarem turystyki.
W większości sprawnie działają już Regionalne Organizacje Turystyczne, zostały przyjęte strategie rozwoju turystyki lub stanowią one ważny element rozwoju województw.
Jan Sołek, koordynator projektu „Turystyka wspólna sprawa” w województwie podkarpackim uważa, że Bieszczady od lat przyciągają turystów, zwłaszcza turystów krajowych. Jednak podkarpackie to więcej niż dzika przyroda, to również liczne zabytki oraz muzea. Warto wspomnieć o takich miejscach jak: muzeum wnętrz – Pałacu w Łańcucie, o pałacu w Baranowie Sandomierskim, o zamku
w Krasiczynie, oraz o Przemyślu uważanym za jedno z najpiękniejszych miast Polski z uwagi na liczne zabytki. Jednak barierą dla turystyki jest brak kompleksowej oferty.

„Same atrakcje to jeszcze nie wszystko. Atrakcje są wartością samą w sobie, ale stanowią jeden
z elementów takiego modelu, który może przyciągać potencjalnych turystów. Turysta oczekuje gotowych pakietów turystycznych. To jest właśnie zadanie projektu „Turystyka – wspólna sprawa” – mówi Jan Sołek koordynator projektu. „Łącząc siły podmiotów z branży turystycznej, samorządowców, działaczy ze stowarzyszeń turystycznych należy przygotować kompleksową ofertę, która będzie dla turystów atrakcyjna i zaspokoi jego oczekiwania.”

Ideę współpracy sieciowej, z którą uczestnicy zapoznają się na konferencjach regionalnych oddaje przykład grupy partnerskiej „W krainie MOCnych wrażeń – Kraina Legend Świętokrzyskich”, działającej w ramach pierwszej edycji projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Produkt ten został wyróżniony Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, w konkursie na „Najlepszy produkt turystyczny” podczas targów turystycznych TOUR SALON 2006 w Poznaniu.

Produkt turystyczny „W krainie MOCnych wrażeń – Kraina Legend Świętokrzyskich” to ciekawa oferta gier terenowych opartych na bogactwie legend i podań ludowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Trasa gier ma zwykle długość 2-3 kilometrów i wiedzie przez ciekawe zakątki Gór Świętokrzyskich. Uczestnicy gier mają okazję poznać także wiele innych postaci znanych z wczesnosłowiańskiej kultury naszych przodków. W każdej z gier bierze udział około 30 postaci, co zapewnia intensywność wrażeń dla uczestników. Zabawy mają charakter integracyjno – edukacyjny. Dzięki interesującym dialogom uczestnicy poznają historie i legendy związane z postaciami, a atrakcyjne gry zespołowe oraz „misje do spełnienia” integrują grupy
i pozwalają im dobrze się bawić. Gry terenowe kończą się biesiadą przy ognisku, gdzie spotykane wcześniej postaci z legend, bawią uczestników i serwują legendarne potrawy.

„Kraina Legend Świętokrzyskich” i gry terenowe stały się jedną z ciekawszych propozycji aktywnego spędzania wolnego czasu. Ich organizatorzy zaobserwowali znaczny wzrost zainteresowania ofertą turystyczną w rejonie Gór Świętokrzyskich. Każda z gier była wzbogacona o dodatkowe atrakcje: festyny, zabawy integracyjne, biesiady, inscenizacje i występy.

* * *
Więcej informacji:
Robert Kaszlewicz
Migut Media S.A.
tel.: 0 22 515 00 38, 0 502 707 705
fax.: 0 22 613 25 84
e-mail: [email protected]
www.tws.org.pl