Konna przygoda w finale konkursu Złote Formaty

Folder promocyjny „Konna Przygoda” zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego do III edycji konkursu „Złote Formaty”, znalazł się wśród sześciu nominowanych, w kategorii wydawnictwo promocyjne. Zwycięzcę tej i innych kategorii konkursu poznamy podczas Festiwalu Promocji Miast i Regionów, który odbędzie się w Warszawie w dniach 21 – 22 kwietnia 2009 roku.

Konkurs „Złote Formaty” jest jednym z kluczowych elementów Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Jest on przeglądem osiągnięć promocyjnych polskich samorządów. Konkurs przeznaczony jest dla samorządów miejskich, tj. gmin lub miejscowości o statusie miasta zgodnie z przepisami prawa oraz samorządów wojewódzkich. Dotychczas, w dwóch poprzednich edycjach konkursu „Złote Formaty” startowało ponad 200 samorządów z całej Polski. Udział w tym prestiżowym przedsięwzięciu promocyjnym jest sprawdzianem, a jednocześnie doskonałym sposobem promocji dla realizowanych przez miasta i regiony projektów.

Krzysztof Zieliński
Pro Carpathia