Kościół flisacki w Ulanowie odbudowany!

W Ulanowie przywrócono do kultu zabytkowy kościół flisacki na tamtejszym cmentarzu. 17-wieczna świątynia pod wezwaniem Świętej Trójcy została podpalona przez nieznanych sprawców w Wielki Piątek 2002 roku. Spłonęło całe wyposażenie, zabytkowe ołtarze ipolichromie na ścianach. Odbudowa i rekonstrukcja kosztowała ponad milion złotych.Dziś po trzech latach od pożogi rekonsekracji dokonał ordynariusz sandomierski ks. biskup Andrzej Dzięga. „To wielki symbol” podkreślił w wygłoszonej homilii. Tak jak Chrystus w Wielki Piątek zmarł i po trzech dniach zmartwychwstał – tak i ten spalony kościół został odbudowany. Przywrócenie świątyni do świetności było możliwe dzięki konserwatorom zabytków, którzy mieli dokumentowane całe wnętrze, bowiem parę lat przed pożarem kościół przeszedł całkowitą renowację.