O turystyce w Rzeszowie

Prawie połowa młodych ludzi rzadziej niż raz w roku odwiedza parki krajobrazowe oraz wędruje szlakami i ścieżkami dydaktycznymi naszego regionu. Co czwarty ankietowany twierdził, że szlaki turystyczne są niewłaściwie zabezpieczone, a 80 procent spośród badanychnarzekało na zbyt małą liczbe koszy na śmieci. Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przeznaukowców z Uniwersytetów Rzeszowskiego, Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zaprezentowano je podczas ogólnopolskiej konferencji poświęconej turystyce w parkach krajobrazowych zorganizowanej w Rzeszowie. Podkarpackie należy do najatrakcyjniejszych przyrodniczo regionów w kraju, ale zdaniem wielu naukowców przyroda powinna być udostępnianaturystom ostrożnie.W przeciwnym wypadku może ona spowszednieć lub zostać nieodwracalnie zniszczona. Bardzo ważna jest edukacja. Ludzie wyruszający na szlak turystyczny powinni wiedzieć jak się na nim zachować. Ogromne znaczenie ma również odpowiednie przygotowanie obiektów turystycznych.W całej Polsce jest 120 parków krajobrazowych, 10 z nich w naszym regionie.