Krosno kryje w sobie bogactwo wód mineralnych !!!

Krosno posiada bogate w jod wody mineralne, dziesięciokrotnie przewyższające pod tym względem słynne wody w Iwoniczu Zdroju – wynika z badań doc. Władysława Chajeca (pracownika Instytutu Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie, w latach 1945-1990).
Jak wynika z udostępnionych przez doc. Władysława Chajeca dokumentacji hydrogeologicznych, Krosno i jego okolice są bogate w wody mineralne. To właśnie jemu zawdzięczamy wiedzę na temat zasobów wód mineralnych.

Podczas prowadzenia badań w latach 50-tych w poszukiwaniu ropy naftowej w okolicach Krosna analizował on przy okazji pobrane próbki wody w nawierconych otworach wiertniczych. W latach powojennych zebrał bogatą dokumentację hydrogeologiczną (około 400 analiz wód) z terenu od Hańkówki (koło Jasła) przez Jaszczew, Potok, Krosno aż do Trześniowa. Z analizy tej wynika, że obszar ten jest wyjątkowo zasobny w wody mineralne charakteryzujące się różnorodnym składem (jodki, chlorki, siarczany, wodorowęglany, sód, potas, wapń, magnez), którego może nam pozazdrościć niejedno uzdrowisko polskie. Prawdopodobnie występują na tym obszarze na różnych głębokościach wody wodorowęglanowe słone, jodowe wapniowo-magnezowo-sodowe, solanki oraz woda siarkowodorowa, której źródło zlokalizowane zostało w dzielnicy Białobrzegi. Natomiast na terenie miasta Krosna rozpoznane zostały otworami naftowymi wody: solanka jodkowo-bromkowa. Dzięki temu posiadamy informacje i mamy podstawy sądzić o istniejących cennych źródłach wód mineralnych na terenie Krosna i w jego okolicach.

Z przeprowadzonych przez doc. Chajeca badań wód mineralnych wynika, że wody te są zasobne w minerały i maja duże własności lecznicze. Charakter chemiczny tych wód jest różnorodny i dzięki temu ich walory lecznicze mogłyby przynieść ulgę wielu chorym ludziom w dolegliwościach tj. choroby gośćcowe, niektóre schorzenia żołądkowe oraz choroby skórne (woda siarkowo-wodorowa).
Mało które uzdrowisko w Polsce dysponuje taką różnorodnością naturalnych wód mineralnych jak właśnie Krosno. Z badań porównawczych doc. Chajeca krośnieńskich wód mineralnych z wodami innych polskich uzdrowisk wynika, że wody te dziesięciokrotnie przewyższają pod względem zawartości jodu słynne wody w Iwoniczu Zdroju, czterokrotnie źródła ciechocińskie i dwukrotnie wody z okolic Jastrzębia Zdroju.

Ujęcie wód mineralnych przyniosłoby znaczne korzyści mieszkańcom i miastu jak również jednostce posiadającej koncesję na wydobycie tych wód. Dlatego może ktoś przedsiębiorczy zainteresowałby się tak bezcennymi wodami mineralnymi i zrobił „ zdrowy interes” (w całym tego słowa znaczeniu) na uruchomieniu produkcji krośnieńskiej wody mineralnej.

Opracowała mgr inż. Sylwia Korwacz-Szajna