Lasy nie lubią śmieci

Końcem maja w Sądzie Grodzkim w Jarosławiu zapadł wyrok na sprawców zaśmiecania lasu. Grzywną 500 złotych ukarana została osoba, która w sobotę 18 kwietnia 2009 roku wywiozła stertę śmieci na parking leśny przy drodze Jarosław – Oleszyce. Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Jarosław wykryli sprawcę i doprowadzili do jego ukarania. Zasądzona kwota wystarczyłaby na dwuletnie opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa przez przedsiębiorstwo komunalne.
Zaśmiecanie terenów leśnych wciąż stanowi ważny problem – w 2008 r. Lasy Państwowe wydały 9,5 mln zł na zbieranie śmieci w lesie, zaś tegoroczny plan przewiduje na ten cel 8 mln zł. Za tę kwotę leśnicy planują wywieźć z polskich lasów ponad 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci, które już od wczesnej wiosny zaczęli po sobie zostawiać turyści i mieszkańcy przyległych do lasu miejscowości, traktujący naturalne środowisko jako dzikie wysypisko śmieci.
W nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wiosenne porządki rozpoczęto już w marcu. We współpracy z nauczycielami i młodzieżą szkolną przeprowadzono tej wiosny akcyjne sprzątanie terenów położonych wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Z kolei w porozumieniu z samorządami uprzątnięto kilkanaście dzikich wysypisk śmieci.
– To trudny i wstydliwy dla nas temat, gdyż pozostawianie śmieci w naturalnym środowisku jest przecież miernikiem kultury społeczeństwa. – mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Aż nie chce się wierzyć, że te setki ton śmieci pozostawiają nasi rodacy, tak przecież kochający polską przyrodę. Do negatywnych zjawisk należy też mycie samochodów w rzekach i potokach, głównie przez turystów odwiedzających nasz region.
Lasy Państwowe rozpoczęły batalię przeciwko śmiecącym. Straż Leśna może ich karać mandatami do 500 zł, zaś sprawy większych wykroczeń, np. wywóz eternitu do lasu, kierowane są do sądów grodzkich, które mogą orzec karę do 5 tysięcy złotych. Jednym z elementów kampanii są artystyczne instalacje przy drogach krajowych, mające uczulić na problem zaśmiecania naturalnego środowiska.
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie