Łemkowskie muzeum

Powstała u stóp Karpat. Z potrzeby serca i z tęsknoty za tym, co przemija. Dziś służy turystom z kraju i zagranicy. Mowa o niecodziennej kolekcji Państwa Boiwków z Komańczy, którzy we własnym domu zgromadzili jeden z najcenniejszych zbiorów kultury łemkowskiej.
Państwo Boiwkowie z dziada pradziada mieszkają na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Pan Stepan jest Łemkiem, pani Daria – córką Bojka i Polki. W czasie akcji „Wisła” jej rodzina została wysiedlona, ale w latach pięćdziesiątych powróciła do domu. Tu poznali się i pobrali, a połączyły ich między innymi język i kultura. Oboje niemal od samego początku zajmują się haftem, ale na pomysł stworzenia kolekcji wpadli dopiero w latach osiemdziesiątych. W kolekcji państwa Boiwków można oglądać ręcznie haftowane ikony, świąteczne i codzienne stroje Łemków, ozdoby z tysięcy koralików noszone tradycyjnie przez kobiety. Najstarsze eksponaty pochodzą z połowy XIX wieku. Dziś można je oglądać dzięki gospodarzy odwiedzając Komańczę. Ze zbiorów korzystają także zespoły folkowe, które wzorem państwa Boiwków próbują wracać do tradycji mieszkańców Karpat.