Leśnicy doradcami rolniczymi

W dniu 10 marca w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyło się szkolenie dla leśników, którzy będą pełnić funkcję doradców dla rolników w zakresie zalesiania gruntów rolnych. W szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej LP wzięło udział 35 osób. Jego koszty pokryte zostaną ze środków Funduszu Leśnego. Główna tematyka to:
– zalesienie gruntów rolnych ze środków unijnych,
– wdrożenie doradztwa zalesieniowego w nadleśnictwach,
– zasady wypełnienia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie gruntów rolnych i procedura przyznawania środków.
Prezentowali ją:
– Lesław Myćka, koordynator doradztwa rolniczego w RDLP w Krośnie – sprawy związane z świadczeniem doradztwa w nadleśnictwie oraz przygotowanie planów zalesień dla rolników
– Stanisław Majda, przedstawiciel ARiMR – sprawy związane z wypełnianiem przez rolnika wniosku na zalesienie gruntów rolnych

Obecny stan prawny pozwala rolnikom na dokonanie wyboru, co do przyszłego zagospodarowania ich gruntów rolnych. Rolnicy użytkujący swe pola korzystają obecnie z dopłat unijnych, które są atrakcyjne finansowo. Jednak warunkiem ich otrzymania jest użytkowanie rolne, które stanowi przedmiot kontroli.
Rolnicy, których grunty przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesień, mogą posadzić las, korzystając również ze wsparcia unijnego. Zasady udzielania tego wsparcia oraz techniczne warunki zalesiania były od października 2005 do marca 2006 przedmiotem szkoleń finansowanych ze środków UE, prowadzonych przez nadleśnictwa dla chętnych rolników. Projekt szkoleniowy kończy się już w bieżącym miesiącu, ale teraz rozpocznie się doradztwo zalesieniowe. Inauguruje je właśnie szkolenie w RDLP Krosno.

Edward Marszałek: Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
Zdjęcia: Miłka Hyży