Małe kościoły na wielkiej liście

Sześć małych drewnianych kościołów z Małopolskiego i Podkarpackiego odebrało zaświadczenia o wpisaniu na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. XV-wieczne gotyckie zabytki w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej są na liście UNESCO od 2003 r. Proboszczowie miejscowych parafii podkreślają, że od tego czasu wielokrotnie wzrosła liczba turystów nie tylko z Polski, ale z całego świata.