Trzecie Podkarpackie Prezentacje Teatrów Poszukujących 22 – 23 maja 2004 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora zapraszają na
Trzecie Podkarpackie Prezentacje Teatrów Poszukujących o nagrodę Tadeusza Kantora – Wielopole 2004, które odbędą się w Wielopolu Skrzyńskim w dniach 22 – 23 maja 2004 roku. W konkursie wezmą udział amatorskie zespoły teatralne z województwa podkarpackiego, które w swojej twórczości cechują się niekonwencjonalnym podejściem do materii teatralnej. Wyznacznikiem tych poszukiwań jest twórczość Tadeusza Kantora. Był on jednym z trzech najważniejszych nowatorów w polskim teatrze dwudziestego wieku. Jego słynne spektakle „Wielopole, Wielopole”, czy też „Umarła klasa” gromadziły tłumy miłośników. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim pragnie kontynuować tę tradycję. Podkarpackie Prezentacje Teatrów Poszukujących o nagrodę Tadeusza Kantora cieszy się wzrastającym zainteresowaniem miłośników teatru.