Międzynarodowe Seminarium Turystyczne w Bystrem

Urząd Gminy w Baligrodzie organizuje w dniu 2 marca br., Międzynarodowe Seminarium Turystyczne w Bystrem (Pensjonat Wisan). Seminarium jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA /TACIS CBC 2004-2006, zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

PROGRAM SEMINARIUM TURYSTYCZNEGO – BYSTRE 2007 r. „ROLA TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU W ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZYM REGIONU”

10.00- Przywitanie gości ( Wójt Gminy Baligród- Robert Stępień)

10.15- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – (Rola turystyki w rozwoju regionu)- Agata Sarna.

10.45- Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów- Szlaki turystyczne i ich wpływ na rozwój regionu- Krzysztof Plamowski (Prezes Zarządu)

11.15- Przerwa: kawa, herbata

11.30- Działania Fundacji Bieszczadzkiej „Partnerstwo dla Środowiska”, Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” na rzecz rozwoju terenów wiejskich i turystyki w Bieszczadach ( Program Leader +)- Przemysław Ołdakowski (Dyrektor Fundacji).

12.00-Multimedialna prezentacja: Centra Informacji Turystycznej w Bieszczadach i okolicy- ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Stanisław Orłowski (Przewodnik Beskidzki i Terenowy kl. I, Przewodnik Górski).

12.30- Agencja Turystyczna „Bieszczady Adventure”- jako pozytywny przykład działań regionalnych mających znaczny wpływ na rozwój społeczno gospodarczy- Daniel Wojtas ( Właściciel Firmy).

13.00- Szanse Rozwoju Regionu Karpackiego- Robert Bańkosz ( Przewodnik Beskidzki).

13.30- Turystyka Konna- jej rola i wpływ na rozwój regionu- Łukasz Szymulański (Przedstawiciel Zarządu Turystyki Konnej)

14.00- Przerwa Obiadowa.

14.30-16.00- Podsumowanie seminarium: wolne wypowiedzi i wnioski zaproszonych gości.