Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację

W dniach 2-3 czerwca 2006 roku w ramach obchodów Dni Lasu na terenie Nadleśnictwa Bircza rozegrane zostaną VIII Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację.
W zawodach mogli będą uczestniczyć aktualni oraz byli pracownicy Lasów Państwowych i instytucji pokrewnych, właściciele oraz pracownicy zakładów usług leśnych, uczniowie, studenci, nauczyciele szkolni i akademiccy szkół i uczelni leśnych a także rodziny leśników.
Pierwszego dnia (2 VI) zawodów rozegrany zostanie tzw. bieg parkowy. Miejscem zmagań będzie Kalwaria Pacławska. Kibice mogli będą wówczas bliżej zapoznać się z tym sportem oraz z uczestnikami zmagań.
Drugiego dnia (3 VI) rozegrany zostanie Bieg Mistrzowski. Zawodnicy udadzą się do nieznanego wcześniej im miejsca na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie. Do pokonania będą mieli w zależności od wieku od 1,5 do ok. 6 kilometrów. Zwycięzcy uhonorowani zostaną tytułami Mistrzów Polski Leśników, a ci którzy uzyskali najcenniejsze rezultaty zakwalifikowani zostaną do Honorowej Reprezentacji Leśników Polskich i będą mogli rywalizować w Mistrzostwach Europy Leśników, które w 2006 roku rozegrane zostaną w Finlandii.
Mistrzostwa zyskały sobie uznanie jako impreza o charakterze szkoleniowym oraz promująca zdrowy styl życia. Ponadto stanowi ona okazję do zapoznania się z gospodarką leśną w miejscu rozgrywania zawodów.
Organizatorzy przewidują udział ponad stu trzydziestu leśników z całej Polski. Rywalizacja odbywała się będzie w kategoriach wynikających z wieku zawodników.

Hasło przyszłorocznych zawodów to „Sport i przyroda”.

Leśnicy przygotują też propozycję dla lokalnej społeczności. W specjalnie przygotowanych kategoriach wystartować będą mogli wszyscy chętni.

Prezes OKOBnOL
Włodzimierz Protasiewicz

Bieg na orientację w wykonaniu leśników.

Bieg na orientację polega na samodzielnym pokonaniu nieoznakowanego odcinka trasy w nieznanym, zwykle leśnym, terenie. Należy przy tym w określonej kolejności odnaleźć wszystkie punkty kontrolne. Start, meta oraz położenie punktów kontrolnych wykreślone są na mapie. Wybór drogi pomiędzy punktami kontrolnymi zależy od zawodnika. Dozwolone jest posługiwanie się kompasem. Najistotniejszym przy pokonywaniu trasy jest takie ustalenie tempa biegu, aby zachować zdolność sprawnego funkcjonowania umysłu. O ostatecznym wyniku decyduje uzyskany czas. Zasady umiejętnego poruszania się w terenie stanowią podstawę dla organizacji innych niż bieg form zawodów na orientację. Powszechnie znane są marsze na orientację, ale są także narciarskie zawody na orientację, rajdy samochodowe czy chociażby samolotowe zawody o tym charakterze.
W Polsce bieg na orientacje ma już ponad 40 – letnią historię. Główne ośrodki tej dyscypliny sportu skupione są dziś w klubach sportowych zrzeszonych w Polskim Związku Biegu na Orientację. Rozgrywane są liczne zawody w tym o randze mistrzostw Polski. Czołowi zawodnicy reprezentują kraj na zawodach międzynarodowych do mistrzostw świata włącznie.
W rozwoju tej dyscypliny w Polsce mają też swój skromny udział leśnicy. W maju 1980 roku przy uczelnianym klubie sportowym AZS SGGW w Warszawie powstała sekcja biegu na orientację. Założycielem i pierwszym jej kierownikiem był Włodzimierz Protasiewicz student Wydziału Leśnego, a studenci tego Wydziału w początkowym okresie stanowili także zasadniczy trzon zespołu.
Również z inicjatywy Protasiewicza doszło do rozegrania w 1998 roku I Mistrzostw Polski Leśników. Do Nadleśnictw Gołdap i Czerwony Dwór przybyły 42 osoby. Kolejne rywalizacje odbywały się w ZSL Goraj oraz Nadleśnictwach Lądek Zdrój, Olsztynek, Strzebielino i Wejherowo, w Sycowie i LZD Siemianice, a w roku 2005 w Gubinie i Nadleśnictwie Lubsko.. Rosła liczba uczestników. Wzorem Mistrzostw Europy rozszerzyliśmy rywalizację o bieg parkowy. Za każdym razem Mistrzostwa były udane i niepowtarzalne.
W styczniu 2002r. uzyskał osobowość prawną Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników. Jego założycielami są leśnicy z całej Polski. W statucie zapisano między innymi, że celem Komitetu jest organizowanie i wspieranie działalności osób prawnych i fizycznych na rzecz rozwoju aktywności fizycznej i umysłowej leśników, podnoszenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, , tworzenia i propagowania pozytywnego wizerunku osób działających na rzecz środowiska przyrodniczego w tym zwłaszcza lasów, propagowania idei aktywnego wypoczynku w kontakcie z naturą oraz lansowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu, promocji polskiego środowiska przyrodniczego, w tym zwłaszcza lasów, w kraju i za granicą a także integracja leśników.
Podobne cele przyświecają Europejskiemu Komitetowi Biegu na Orientację Leśników (European Foresters Orienteeriing Championships – EFOL skrót z niemieckiego ), który jest inicjatorem organizacji Mistrzostw Europy. Przewodniczącym EFOL jest aktualnie Leif Stromquist (Szwed), założyciel i pierwszy Prezydent tej organizacji. Zawody odbywają się co roku w innym państwie. Po X Mistrzostwach które zorganizowaliśmy w Białymstoku, kolejne odbyły się na Węgrzech, a w 2005r. na Łotwie. W najbardziej udanym starcie w roku 2002 na Litwie polscy leśnicy zdobyli 13 medali. W czołówce najlepszych polskich leśnych “orientalistów” są uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, a najbardziej utytułowaną Rodziną są Państwo Mikielscy z Nadleśnictwa Olsztynek.