MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH I KOMBINACJI NORWESKIEJ

MISTRZOSTWA POLSKI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH W SKOKACH I KOMBINACJI NORWESKIEJ – ZAGÓRZ’ 2008

KOMUNIKAT NR 1
ZAPOWIEDZ ZAWODÓW

1. Organizator:
• Polski Związek Narciarski – Kraków,
• Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz,
• POZN w Ustrzykach Dolnych,
• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu.
2. Cel zawodów:
• Popularyzacja skoków narciarskich i kombinacji norweskiej wśród młodzieży zrzeszonej w Uczniowskich Klubach Sportowych,
• Promocja Miasta i Gminy Zagórz.
3. Termin i miejsce zawodów:
4 – 5 października 2008 r. OSiR „Zakucie” Zagórz ul. Leśna
4. Biuro zawodów – Budynek MGOKiS w Zagórzu ul. Piłsudskiego 37,
tel./fax. (013) 46 23 059, e–mail:[email protected]
5. Kierownictwo zawodów:
• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Edward Mąka
• Delegat Techniczny PZN
• Asystent Delegata Technicznego PZN – Edward Czopor
• Sędzia Główny Zawodów – Lesław Hrywniak
• Kierownik Zawodów – Edward Mąka
• Sekretarz – Maciej Kuczma
6. Zgłoszenia:
• Należy przesłać do dnia 1 października 2008 r. do godz. 1500
7. Uczestnictwo:
• Prawo startu mają zawodnicy ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków, zrzeszeni w Polskim Związku Narciarskim – UKS, posiadający aktualne badania lekarskie.
• Kategorie wiekowe:
Juniorzy C i D (zgodnie z wytycznymi PZN dot. skoków i KN obowiązującymi w sezonie 2008/2009).
8. Program zawodów:
• Piątek 3 października 2008 r.
godz. 1300 – 1500 Trening wolny.
godz. 1600 – Odprawa Techniczna – Biuro Zawodów
Sobota 4 października 2008 r.
godz. 900 – Uroczyste Otwarcie Zawodów,
godz. 930 – oficjalna seria skoków do KN na skoczni Rocznik 1997 i młodsi na skoczni K – 20.
K – 40 w kategoriach Junior D (1995-1996) i Junior C (1993-1994),
godz. 1400 – Bieg do Kombinacji Norweskiej (cross metodą Gundersena) – start i meta przy siedzibie MGOKiS w Zagórzu
ul. Piłsudskiego 37.
– Junior C dystans 5000 m.
– Junior D dystans 4000 m. (bezpośrednio po starcie Juniorów C).
– Rocznik 1997 i młodsi cross 2000 m. (bezpośrednio po starcie Juniorów D).
• Niedziela 5 października 2008 r.
godz. 1100 – Otwarty Konkurs Skoków w ramach Mistrzostw Polski UKS na skoczni K – 20 Rocznik 1997 i młodsi, K – 40 w kategorii Junior D i Junior C
godz. 1400 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz oficjalne zakończenie imprezy.
10. Postanowienia końcowe:
• Ekipy przyjeżdżają na koszt własny ( informacje o noclegach na stronie: www.zagorz.pl/baza_noclegowa.php lub wzorem lat ubiegłych w szkołach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem).
• W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów i przeniesienia ich na inny termin,
• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu zawodów, (skoków i KN),
• Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe podczas zawodów,
• Zgłoszenia na oryginalnych drukach PZN.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Edward Mąka