Modernizacja ulicy Garażowej w Tarnobrzegu rozpoczyna się w czwartek

W najbliższy czwartek rozpocznie się zaplanowany remont ulicy Garażowej na terenie miasta Tarnobrzeg. Wykonanie prac remontowych powierzono miejskiemu przedsiębiorstwu Rejon Dróg Miejskich, które zwyciężyło w przetargu.

Fundusze na modernizację ulicy Garażowej zostały pozyskane przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i podzielone na dwa projekty. Szacowany koszt pierwszego etapu inwestycji, czyli przebudowy drogi wewnętrznej na ulicy Garażowej, wyniesie 758 195,40 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie pokrywające 80% całkowitej wartości zadania, czyli 606 556,32 zł. Pozostałe 151 639,08 zł stanowi wkład własny miasta.

Drugim etapem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej przy ulicy Garażowej. Koszt tego zadania wyniesie 1 685 233,07 zł. Również w tym przypadku miasto otrzymało dofinansowanie na poziomie 80% wartości zadania, co przekłada się na 1 348 186,45 zł. Wkładem własnym gminy będzie suma 337 046,62 zł.

RDM, czyli wykonawca robót, informuje przez media społecznościowe o harmonogramie prac. Na 11 i 12 kwietnia planowana jest rozbiórka nawierzchni bitumicznej, znanego również jako frezowanie. W związku z tym RDM apeluje do mieszkańców ulicy Garażowej oraz do osób korzystających z garaży o przeniesienie samochodów z pasa drogowego. Zarazem wzywa wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się na piechotę lub pojazdami w okolicy miejsca remontu.