Na Dzień Ziemi lasy posprzątane

Po zejściu śniegu w lasach pokazały się śmieci, nie tylko te z zimy, ale i nowe, pochodzące z porządkowania w gospodarstwach. Okazuje się, ze ludzie wciąż wywożą do lasu nie tylko szkło i plastikowe odpady – zdarzają się nawet resztki poubojowe , tapczany i telewizory. Nadleśnictwa we własnym zakresie, we współpracy ze szkołami i samorządami wykonują sprzątanie miejsc parkingowych i rowów przydrożnych.
– Ilość śmieci pozbieranych po zimie ciągle może zaskakiwać – Mówi Marek Marecki, naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu w RDLP w Krośnie. – W tym roku znów było ich cale tony, zwłaszcza przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. Bardzo pomogły nam w tym szkoły, które sprzątają lasy nawet mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Jednak ta jednorazowa akcja nie załatwi problemu – trzeba utrzymać las w czystości przez cały sezon turystyczny.

W tym roku nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie otrzymają na akcję „Czysty Las” z funduszu leśnego kwotę 240 tys. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zatrudnienie bezrobotnych do sprzątania w sezonie oraz na koszty utylizacji śmieci. Dzięki tym pieniądzom zatrudnienie sezonowe znajdzie około 40 osób.

Akcja „Czysty las” prowadzona jest od kilku lat. W roku ubiegłym nadleśnictwa RDLP w Krośnie wydały na jej przeprowadzenie 300 tys. zł. Zebrano 1,9 tys. metrów sześciennych śmieci! Sam ich transport do wysypisk kosztował 26 tysięcy złotych.
Leśnicy w walce z zaśmiecaniem stosują też metody administracyjno-karne. Straż leśna nałożyła 58 mandatów karnych za wykroczenia związane z zaśmiecaniem lasu. Zanotowano 4 przypadki mycia samochodu w rzece ukarane mandatem w wysokości po 200 złotych, jako wykroczenie szczególnie szkodliwe dla środowiska.
Straż leśna reaguje również na anonimowe sygnały o wywozie śmieci do lasu – w kilkunastu przypadkach taka społeczna pomoc okazała się bezcenna w wykryciu sprawcy. Bywa też, że w wywiezionych śmieciach znajdowane są ślady prowadzące do sprawcy, np. pocztówki z adresem, zeszyty szkolne.

Leśnicy zapraszają do lasu – apelują jednak o zachowanie w nim porządku oraz zastosowanie się do obowiązujących ustawowych zakazów i nakazów.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie