Nauka idzie z lasu

Spotkania z leśniczym, lekcje na ścieżkach przyrodniczych, zwiedzanie szkółek leśnych i zajęcia w ośrodkach edukacyjnych nadleśnictw, konkursy, wystawy i prelekcje, to tylko niektóre formy edukacji przyrodniczej prowadzone przez leśników na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Leśnicy, dzieląc się swą wiedzą, zawsze wspomagali nauczycieli przyrody i uczniów w poznawaniu otaczającego nas świata, nigdy nie biorąc za to pieniędzy a nawet nie ewidencjonując tej działalności. Od ubiegłego roku edukacja przyrodnicza prowadzona przez leśników przybrała formalne ramy – uregulowana została zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Nadleśnictwa prowadzą działalność edukacyjną na rzecz społeczeństwa według zasad określonych w tymże zarządzeniu.
W nadleśnictwach istnieje spora baza edukacyjna: 56 ścieżek przyrodniczych, 3 ośrodki edukacji ekologicznej, 3 izby leśne, 14 zielonych klas a także stałe wystawy, ekspozycje tematyczne. W roku ubiegłym przez cały sezon z różnych form edukacji leśnej skorzystało 66,7 tys. osób. Natomiast do końca czerwca tego roku było to już prawie 40 tys. osób. W tym okresie przeprowadzono 264 lekcje terenowe, w których wzięło udział 7,2 tys. osób. W 163 spotkaniach z leśnikiem wzięło udział 6,8 tys. osób, zaś 83 prelekcji poza terenem szkół wysłuchało 2,7 tys. uczniów. W różnego rodzaju akcjach (dokarmiania ptaków, sprzątania lasu, Święta Niezapominajki, Dnia Ziemi) zaangażowało się prawie 8 tys. dzieci. Leśnicy zorganizowali 14 wystaw tematycznych, które odwiedziło 4,4 tys. osób. Jak pokazują statystyki przy organizacji tych imprez zaangażowanych było łącznie 210 leśników, w większości poświęcających na nie swój czas pozazawodowy. Nikt nie policzy ile osób skorzystało z wypoczynku w lesie oraz rodzinnych form edukacji na ścieżkach przyrodniczych podczas weekendów i wakacji. Warto jednak odnotować ten fakt – to ważna społeczna danina, którą świadczą lasy, będące własnością całego społeczeństwa.