Od Rusala do Jana – ZYNDRANOWA

W dniach od 30 – 31 LIPCA 2005 r w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej odbędzie się Święto Łemkowskiej Tradycji Na Pograniczu Kultur w Eeuroregionie Karpackim. Poniżej znajdą Państwo skrócony program święta:
Sobota (30.07) godz. 17:00
– początek święta, złożenie kwiatów w miejscach pamięci;
– konferencja naukowo-historyczna;
– koncerty zespołów;
– zwiedzanie Muzeum Kultury Łemkowskiej;
– spotkanie i biesiady przy ognisku (wieczorem).

Niedziela (31.07) godz. 9:00
– nabożeństwo w miejscowej Cerkwi pw. Św. Mikołaja;
– uroczyste poświęcenie Pomnika przy Muzeum;
godz. 14:00
– przywitanie gości, przedstawicieli władz, zespołów;.
– koncerty zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji;
– zwiedzanie Muzeum

WSTĘP WOLNY
Życzliwych prosimy o wolne datki na utrzymanie muzeum.

Główny sponsor imprezy:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pomoc: Urząd Miasta i Gminy Dukla, Gminny Ośrodek Kultury w Dukli, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Foto: Andrzej Wesół