Naukowcy i leśnicy o żubrach w Europie

„Żubr w sieci Natura 2000” to temat konferencji naukowej, która w dniach 15-16 września odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wołosań” w Cisnej. Jej organizatorami są Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie i Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.
W konferencji weźmie udział prawie 100 specjalistów zajmujących się problematyką ochrony żubra w Europie. Swój przyjazd potwierdzili również naukowcy z Czech, Niemiec, Słowacji, Rosji, Rumunii, Szwecji i Ukrainy. Uczestnicy będą przede wszystkim rozważać na temat przyszłości górskiej populacji żubra w całych Karpatach.
Konferencja rozpocznie się 15 września sesją referatową, którą otworzy Stanisław Kowalewski, dyrektor RDLP w Krośnie. Przewidziano wystąpienia naukowców polskich, m. in. Małgorzaty Krasińskiej i Zbigniewa Krasińskiego, Jana Raczyńskiego, Wandy Olech i Kajetana Perzanowskiego, natomiast spośród gości zagranicznych referaty wygłoszą: Štefan Pčola i Josef Gurecka ze Słowacji, Ivan Mizin z Rosji, Ivan Parnikoza z Ukrainy, Tommy Svensson ze Szwecji oraz Rainer Glunz z Niemiec.
– Konferencja będzie najważniejszym akcentem obchodzonego właśnie Roku Żubra w Bieszczadach. – Twierdzi Stanisław Kowalewski, dyrektor RDLP w Krośnie. – Powierzenie jej organizacji leśnikom z Podkarpacia trzeba też traktować jako duże wyróżnienie i dowód uznania dla naszego wkładu w ochronę górskiej populacji żubra
W drugim dniu konferencji po sesji referatowej przewidziana jest wycieczka do zagrody kwarantannowej dla żubrów, w której obecnie przebywają zwierzęta przywiezione ze Szwecji, Irlandii i Niemiec, przygotowywane do wypuszczenia na wolność jesienią tego roku.
Żubry w Bieszczady sprowadzili leśnicy z Nadleśnictwa Stuposiany w 1963 roku, przywożąc 2 osobniki z hodowli w Pszczynie i 3 z Niepołomic. Od tej pory górska populacja „puszcz imperatora” rozrosła się do 280 osobników, mających swe główne ostoje na terenie nadleśnictw: Baligród, Komańcza, Lutowiska i Stuposiany.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie