Niezwykłe odkrycie archeologiczne w Sobiecinie: grób scytyjskiego wojownika sprzed 2,5 tysiąca lat

Dr Marcin Burghardt, znany archeolog, podkreśla unikalność niedawno odkrytego grobu. Znalezisko to ma swoje pochodzenie z tzw. scytyjskiego kręgu kulturowego i datowane jest na około 2,5 tysiąca lat temu. Miejsce odkrycia to Sobiecin, położony w pobliżu Jarosławia na Podkarpaciu.

Scytowie są znani jako waleczny lud koczowników, którzy przybyli do Europy ze wschodnich stepów Azji Centralnej między VIII a VII wiekiem p.n.e. W okresie od VIII do IV wieku p.n.e., stworzyli oni potężne imperium rozciągające się od zachodniej Azji aż do wschodniej Europy. Zarówno źródła pisane, jak i badania archeologiczne pokazują, że Scytowie byli nieustraszeni na polu bitwy, a ich najazdy przynosiły chaos i zniszczenie na dużych obszarach ówczesnego świata.

Jak podkreśla dr Burghardt, kultura scytyjska wywarła ogromny wpływ na wiele narodów zamieszkujących rozległe regiony Europy i Azji. W okresie przełomu VII i VI wieku p.n.e., przedstawiciele scytyjskiego kręgu kulturowego zasiedlili obszar dzisiejszej południowo-wschodniej Polski. Tam utworzyli niewielką enklawę, której centrum stanowiło grodzisko w Chotyńcu w powiecie jarosławskim, czyli osiedle obronne otoczone wałami.