Nowa Mapa: TWIERDZA PRZEMYŚL – Forteczna Trasa Rowerowa

Mapa przedstawia obszar okolic Przemyśla od Krasiczyna od zachodu po granicę z Ukrainą od południowego wschodu. Na mapę naniesiono między innymi szlaki rowerowe, znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, fortyfikacje Twierdzy Przemyśl i sowieckie bunkry Linii Mołotowa, siatkę geograficzną oraz inne elementy treści turystycznej.
Mapa obejmuje fortyfikacje Twierdzy Przemyśl oraz przyległy teren, między innymi fragment Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Na mapie przedstawiono przebieg dwóch znakowanych odcinków fortecznej trasy rowerowej – północnego o długości 33,7 km oraz południowego o długości 48,8 km, a także szlaku rowerowego R-63.
Część opisowa zawiera:
• opis szlaku rowerowego po fortach Twierdzy Przemyśl,
• krótkie charakterystyki wybranych fortów na terytorium Polski i Ukrainy,
• profile wysokościowe tras rowerowych,
• miniinformację turystyczną

Opracowanie i Druk: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.,
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, UM w Przemyślu
Mapa w skali 1:50000, dostępna w czterech odrębnych wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, angielskiej i niemieckiej, legenda ogólna i legenda oznaczeń obiektów Twierdzy Przemyśl.

Zapraszamy do obejrzenia Mapy Podkarpacia w wersji ONLINE pod adresem www.mapapodkarpacia.pl