Nowe szlaki w regionie

Prawie 50 tysięcy złotych otrzymało Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów w Ustrzykach Dolnych na oznakowanie i wykonanieSzlaku Nadsańskich Umocnień. Szlak ma przybliżyć mało znane dotąd,tragiczne wydarzenia w czasiepierwszej fazy ataku Niemiec na ZSSR (na Podkarpaciu granica pomiędzy tymi państwami przebiegała na Sanie).
Oznakowanie, dzięki zachowanym jeszcze umocnieniom obronnym, przybliży także niemiecką i radziecką sztukę fortyfikacji z lat czterdziestych dwudziestego stulecia. Zabytkimilitarne zdrugiej wojny światowej budzą coraz większe zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. Wyznaczenie szlaku nadsańskich umocnień manie tylko przypomnieć historię, ale także ściągnąć więcej turystów na Podkarpacie. Realizacja pomysłu będzie możliwa dzięki środkomministerstwa gospodarki.