Nowy produkt turystyczny na Podkarpaciu

Wyeksponowanie walorów turystycznych, a przez to uatrakcyjnienie regionu i przyciągnięcie turystów na pogranicze polsko-ukraińskie jest celem wytyczenia „Szlaku Naftowego”. Ma to być „produkt turystyczny” unikalny na skalę światową.
Transgraniczny szlak połączy miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego trasa prowadzić będzie przez tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych, co dodatkowo podniesie jego atrakcyjność. Wokół osi szlaku, biegnącej przez: Jasło, Krosno, Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne, Sambor, Borysław, Drohobycz i Lwów, powstaną lokalne pętle dla turystyki pieszej i rowerowej.

Na szlaku zostaną wyeksponowane ślady „gorączki naftowej”, która wybuchła w Galicji w II połowie XIX wieku. Ważnymi elementami będą miejsca związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza. Na trasie szlaku znajdą się m.in. Muzeum Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce koło Krosna oraz skanseny w Sanoku i w okolicach Borysławia i Drohobycza, w których zlokalizowano ekspozycje poświęcone historii przemysłu naftowego. Oznakowane zostaną także miejsca, gdzie występują pojedyncze zabytkowe urządzenia naftowe bądź ich niewielkie grupy.

Inicjatorem wykreowania szlaku jest Starostwo Powiatowe w Krośnie, a pomysł podchwyciły samorządy lokalne woj. podkarpackiego i obwodu lwowskiego. Pierwsze robocze spotkanie w tej sprawie odbyło się w kwietniu ubiegłego roku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji związanych z przemysłem naftowym i lokalnych organizacji turystycznych.

W styczniu i lutym przyszłego roku zespół ekspertów opracuje trasy szlaku. W terenie ustawione zostaną tablice z opisem w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Plany zakładają także wydanie folderu w wersji polsko-ukraińsko-angielskiej w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, filmu promocyjnego w 3 wersjach językowych i przenośnej planszy obrazującej przebieg szlaku oraz promocję szlaku w Internecie, na targach turystycznych i w punktach informacji turystycznej. 31 lipca 2005 roku szlak i materiały promocyjne mają być gotowe.

Projekt będzie realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski” z siedzibą w Krośnie, przy współpracy partnerów krajowych (samorządy Jasła, Krosna, Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych) oraz zagranicznych (samorządy Sambora, Drohobycza i Borysławia).

Wiadomość została nadesłana przez: Damian, [email protected]