O Bieszczadach wiem prawie wszystko!

Szkolne Koło PTSM „Połoniny” działające przy Liceum Ogólnokształcącym w Lesku planuje zorganizować i przeprowadzić interdyscyplinarny konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych pod nazwą O BIESZCZADACH WIEM PRAWIE WSZYSTKO. Jest to impreza cykliczna, ciesząca się bardzo dużym powodzeniem, do tej pory organizowana przez SKKT „Łazigóry” działające przy ZSP w Olszanicy. Odbyło się już XV edycji.
Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów całego województwa. Planowany termin konkursu 4-5 marca 2005 roku.
Konkurs promuje szeroko rozumianą wiedzę o naszym regionie. Jest dwuetapowy. Każdy uczestnik w pierwszym etapie pisze test. Uczestnicy z największą liczbą punktów (zazwyczaj 10 osób) biorą udział w finale. W konkurencji finałowej obowiązkowy jest popis krasomówczy o tematyce związanej z regionem, odpowiedzi na pytania o tematyce bieszczadzkiej w ciągu minuty, wykonanie innych zadań finałowych w ściśle określonym czasie.
Planowana impreza została zaaprobowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i umieszczona w kalendarzu imprez turystycznych na 2005 rok.
Udział w tym konkursie jest szansą dla gimnazjalistów na ciekawe spędzenie wolnego czasu, a równocześnie pogłębienie wiedzy o regionie. Głównym celem jest propagowanie turystyki i wszystkich aspektów oddziaływań wychowawczych z nią związanych. Można wyszczególnić cele związane z edukacją regionalną i dziedzictwem kulturowym w regionie, edukacją ekologiczną i prozdrowotną.
Grupę uczestników stanowią w większości uczniowie o wyrobionych już zainteresowaniach, zafascynowani swoim regionem i turystyką. Chcemy ich zachęcić do pogłębiania wiedzy o Bieszczadach, całym województwie i kraju oraz zmobilizować do uczestnictwa w rywalizacji.
Konkurs będzie przygotowany i przeprowadzony przez wolontariuszy-nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego na terenie szkoły. W pracach przygotowawczych wezmą udział uczniowie-finaliści tej imprezy z lat ubiegłych
Chęć wędrowania i poznawania rodzinnej ziemi i krajów świata tkwi w każdym człowieku od zarania dziejów. Zrodziła ona pojęcie krajoznawstwa i turystyki, jako dwóch nierozłącznych zjawisk. Nie jest dziełem przypadku, że idea wędrowania i poznawania świata jest związana ze szkołą. Upowszechniana przez nauczycieli turystyka stanowi przekonujący sposób poznawania rzeczywistości kraju ojczystego, piękna jego przyrody i kultury.
Poszukujemy sponsorów, chętnych by wesprzeć finansowo tę akcję, w związku z tym zwracamy się z prośbą o dofinansowanie planowanej imprezy w formie gadżetów reklamowych lub innych materiałów przez wszystkich sympatyków turystyki górskiej i Bieszczadów.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać TUTAJ

Opiekun SK PTSM „POŁONINY”
Dorota Białogłowicz