Odszkodowanie – komu przysługuje i jak je uzyskać po wypadku?

Odszkodowanie to typ świadczenia, które uzyskuje się zwykle z tytułu utraty dób majątkowych bądź naruszonego zdrowia. Bardzo często osoby poszkodowane samodzielnie dochodzą swoich praw, przez co wypłacane kwoty są z reguły za niskie. Nie warto zgadzać się na coś takiego. Dobrym wyjściem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy w tym aspekcie.

  1. Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?
  2. Zbyt niskie wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy
  3. Kto może pomóc w ustalaniu wysokości odszkodowania?

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Po wypadku zadaniem poszkodowanego jest złożenie specjalnego wniosku w formie pisemnej, w którym zostanie podane, za co odszkodowanie ma zostać wypłacone. Dodatkowo należy wskazać dochodzoną kwotę od ubezpieczyciela. Jeśli wypadek związany był z późniejszym leczenie, warto wskazać wszystkie rachunki oraz pisma potwierdzające pogorszenie się sytuacji życiowej w wyniku wypadku. Częściowo kwota ta powinna zostać wypłacona z OC sprawcy. Czasem jednak można spotkać się z czymś takim, jak odmowa wypłaty odszkodowania. Jest to bardzo częsta praktyka, a normalny obywatel nie wie, że może ubiegać się o zmianę decyzji, a ponadto jeszcze większą kwotę. Odszkodowania powypadkowe, jak i każde inne warto wywalczyć z pomocą specjalistów!

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych wypłacane są z polisy OC, jednak najpierw należy wskazać okoliczności zdarzenia. Jeśli nie została poszkodowana osoba, a samochód, konieczna jest likwidacja szkody, co również pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe kierowcy, który był sprawcą.

Zbyt niskie wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy

Ubezpieczenie społeczne uprawnia do wypłaty odszkodowania należącego się po wypadku w pracy. Pracownik może liczyć na wiele świadczeń i odszkodowań ze strony pracodawcy, a także z ZUS. Zdarza się, że są one zbyt niskie i nie wystarczają na standardowe potrzeby, takie jak rehabilitacja, leki i inne.

Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie złożyć wniosek oraz gdzie się udać, aby Twoja prośba została uwzględniona, koniecznie skorzystaj z pomocy: https://www.kompensja.pl/odszkodowania/.

Kto może pomóc w ustalaniu wysokości odszkodowania?

Ustalanie wysokości odszkodowania należy do ZUS. Według ich przepisów każdemu pracownikowi należy się 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku poprzedniego za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Mogą to być kwoty rzędu tysięcy złotych, warto jednak wiedzieć, że jest to jednorazowe odszkodowanie, nie cykliczne. Pomoc będzie więc będzie jedynie doraźna.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja

Adres firmy:
Kartuska 246, 80-122 Gdańsk

Telefon:
+48 58 500 80 89

Strona WWW:
https://www.kompensja.pl/