Coraz niższe bezrobocie na Podkarpaciu

W ostatnim czasie opublikowane zostały dane dotyczące bezrobocia w województwie podkarpackim. Okazuje się, że pod koniec listopada 2022 roku bezrobocie w województwie podkarpackim było niższe niż wcześniej.

Mniej osób bezrobotnych niż przed rokiem

Gdyby porównać statystyki z listopada 2022 roku do okresu z listopada 2021 roku, to gołym okiem widać, że bezrobocie na Podkarpaciu spadło. Różnica w ilości zarejestrowanych osób w urzędach pracy pokazuje, że w naszym województwie w listopadzie 2022 roku jest 8,7 tysięcy osób mniej niż w 2021 roku. Dość zaskakujące są jednak statystyki na temat tego, że największą grupą osób zarejestrowanych w urzędach pracy są osoby w wieku od 25 do 34 lat, których jest aż 18,3 tysiąca. Z kolei osób w wieku 18-24 lata jest aż 9,2 tysiąca. Sumując te grupy wychodzi, że aż ponad 40% wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy stanowią właśnie osoby w tych przedziałach wiekowych.

Dodajmy, że sporo osób bezrobotnych to również osoby po zawodówkach, które teraz często muszą dostosować się do nowych wymogów rynku pracy, a nie zawsze jest to łatwe.