Ogólnopolskie szkolenie w Stalowej Woli: Gość Niepełnosprawny w Muzeum

MUZEUM DZIELI SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli od kilku lat realizuje program, mający na celu ułatwienie uczestnictwa w kulturze osobom dotkniętym różnymi dysfunkcjami. W roku 2008 Muzeum otrzymało prawie 300 000 PLN z programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS na realizację pierwszego w Polsce zintegrowanego programu dla osób niepełnosprawnych Dostępne Muzeum. Efektem podjętych działań jest nie tylko zdobiąca dziedziniec galeria rzeźb, przeznaczonych do percepcji dotykowej, ale też sukcesywna likwidacja barier architektonicznych wewnątrz gmachu i coraz szersza oferta edukacyjna dla gości niepełnosprawnych. W Muzeum odbyły się wystawy sztuki artystów niepełnosprawnych, którym towarzyszyły katalogi, wydany został również pakiet edukacyjny. Trzeba także podkreślić, że wszystkie osoby niepełnosprawne korzystają bezpłatnie z całej oferty.
Działania te zostały dostrzeżone i wyróżnione w konkursie ministerialnym Sybilla 2007. Wzbudziły też zainteresowanie w kręgach muzealników.
–Wypracowaliśmy zintegrowany program edukacyjny we współpracy z samymi zainteresowanymi, przy muzeum bowiem działa Rada ds. Gości Niepełnosprawnych. Nasi pracownicy poszerzają swoje kwalifikacje w kierunku pracy z osobami z dysfunkcjami wzroku, słuchu czy intelektu – mówi dyr. Lucyna Mizera. – A kolejnym krokiem na tej drodze jest zorganizowanie przez nas szkolenia dla muzealników z całej Polski. Chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami, zaprosić wybitnych specjalistów w tej dziedzinie, ale też dać możliwość podzielenia się dobrymi praktykami, stosowanymi w innych placówkach. Nasza inicjatywa zyskała uznanie w Ministerstwie, które wsparło finansowo organizację szkolenia, będzie w nim również uczestniczyć delegat MDKiN.
Szkolenie pt. „Gość niepełnosprawny w Muzeum”, zaplanowane na koniec kwietnia, potrwa dwa dni. Lista zgłoszeń już jest zamknięta, jednak ze względu na ogromne zainteresowanie, stalowowolskie muzeum przymierza się do zorganizowania drugiej edycji szkolenia.
AG

Podpis do fotografii
Pracownicy stalowowolskiego muzeum od kilku lat poznają specyfikę pracy z niepełnosprawnymi. Szkolenie w zakresie pracy z niewidomymi i niedowidzącymi przeprowadzali tu tyflopedagodzy z Warszawy i z Lasek.