Pierwszy nabór grantów zakończony

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa 13 lipca br. zakończyło pierwszy nabór wniosków na dotacje z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/ Ekologicznego dla organizacji pozarządowych (NGO) i jednostek samorządu terytorialnego (jst) oraz dla osób chcących założyć działalność, przedsiębiorców i wytwórców produktu regionalnego, tradycyjnego i ekologicznego. Łącznie wpłynęło 71 wniosków, z czego 54 od NGO i jst oraz 17 od osób i przedsiębiorców. Ocena formalna wniosków zakończy się 16 września br., po niej nastąpi ocena merytoryczna prowadzona przez ekspertów zewnętrznych.

Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzyszenia „Pro Carpathia” podkreśla, że dzięki realizacji projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” możliwe będzie po raz pierwszy w takiej skali wsparcie lokalnego rynku produktów regionalnych z Podkarpacia: – Suma naszych działań składa się na podniesienie konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości i wzmocnienie promocji produktów tradycyjnych w regionie, ale także poza jego granicami.
Jak wyjaśnia, naczelnym zadaniem projektu jest stworzenie warunków wytwarzania wyrobu tradycyjnego przez małych producentów na zasadach komercyjnych, a nie hobbystycznie, jak ma to miejsce w znacznej części dotychczas.
Przez najbliższe dwa lata producenci zostaną objęci wsparciem doradczym. W tym celu powołano Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego w Rzeszowie (Rynek 16, II p.). A efektem docelowym ma być też utworzenie klastra, skupiającego tych właśnie wytwórców.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Jego realizację przewidziano na trzy lata. Wartość całego projektu to ponad 7 mln franków szwajcarskich, z których 2,6 mln (blisko 7,3 mln zł) jest w dyspozycji Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.